× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
Synoptische evangelies
Synoptici

De eerste drie evangelies van resp. Matteus, Markus en Lukas worden ook synoptische evangelies (ook synoptici)genoemd, omdat ze alle drie hetzelfde grondpatroon vertonen en als het ware gelijk op gelezen kunnen worden. (Synopsis = ‘samen-zien’).
Naar men aanneemt is Markus’ evangelie het eerst geschreven (rond 50 na Chr.?).
Matteus en Lukas zullen zo’n twintig jaar later - op basis van Markus’ compositie - hun versie van het evangelie uitbrengen, waar ze elk eigen materiaal aan toevoegen. Matteus schrijft voor joden die vertrouwd zijn met de Tenach (ons ‘Oude Testament’) en Lukas voor niet-joden (‘heidenen’).

© A. van den Akker s.j.