× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Het Viooltje als symbool

Het viooltje is symbool van het voorjaar. Vanwege zijn geringe omvang is het ook zinnebeeld van verborgen schoonheid en deugd, nederigheid en bescheidenheid.

De blauwe kleur wordt in verband gebracht met trouw en duurzaamheid. Vandaar dat het viooltje ook symbool werd van de liefde.

In de Griekse mythologie wordt het viooltje steeds in verband gebracht met het jonge nieuwe leven in het voorjaar.

De Romeinen noemden de dag dat ze hun doden herdachten 'viooltjesdag'; ze legden dan viooltjes op de graven, waarschijnlijk las teken van nieuw leven. Bij overdadige feestmaaltijden droegen zij violenkransen om hun hoofd, omdat zij geloofden dat die bloemetjes de hitte van de overdaad deden bekoelen en ook omdat zij zouden helpen tegen dronkenschap, hoofdpijn, en tegen een kater.

Volgens een oud bijgeloof moest je de eerste drie viooltjes die je aan de bosrand vond, plukken en inslikken als middel tegen de koude koorts of andere ellendige ziektes.

In de middeleeuwen gaf de verschijning van het viooltje, als definitieve aankondiging van lente en zomer aanleiding tot uitbundige feestelijkheden.

Als symbool van nederigheid verwees het viooltje bij de Christenen naar de deemoed van Jezus die als God de Zoon een menselijk lichaam had aangenomen om de mensen te redden. De paarsblauwe kleur werd in verband gebracht met het lijden van Christus.

Het witte viooltje is symbool voor Maria.

© A. van den Akker s.j.