× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Veer als symbool

De veer staat vooral symbool voor lichtheid. Als iemand in sprookjes of sagen een verenkleed heeft, wil dat zeggen dat hij of zij kan vliegen of zweven.

In de Egyptische godsdienst zijn er een aantal goeden die getooid worden met een of meer veren. De bekendste is Mašt, de godin van de rechtvaardigheid en de scheppende wereldorde; zij droeg ťťn struisveer op het hoofd. Wanneer een dode haar passeerde om zich bij de god Osiris in het dodenrijk te voegen, werd het hart van de overledene afgewogen tegen de struisvogelveer. Wanneer het gewicht bij het hart doorsloeg, dan was het - letterlijk - bezwaard door allerlei ongerechtigheid en mocht het niet naar binnen. Zo werd de veer in de Egyptische godsdienst symbool voor gerechtigheid.
Bovendien weten we dat de Egyptische vorsten gezeten waren op tronen van pauweveren en rietpluimen.

Ook bij de Azteken speelde de veer een belangrijke rol. De vooraanstaande godheid Quetzalcoatl werd voorgesteld als een slang, bedekt met de glanzend groene veren van de quetzal-vogel. Met zulke veren pronkten ook de latere Mexicaanse koningen.

Bij andere indiaanse volkeren duidde elke veer in de tooi van de krijger op een aparte heldendaad die hij verricht.

Ook wij kennen de uitdrukking iemand een pluim geven, of iemand pluimen op zijn hoed steken = iemand een compliment geven.

De zegswijze 'met andermans veren pronken' gaat terug op een dierenfabel uit de oudheid waarin een raaf zich opdopfte met pauweveren.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen