× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Ster als symbool

De ster geldt in vele culturen als symbool van goddelijke aanwezigheid; van de eeuwigheid; van licht in de duisternis en daarmee ook van de hoop; van het uiteindelijke levensdoel; van de opperheerschappij.

Alle hemelkoninginnen zijn getooid met sterren; vooral bij Istar en Venus is dit het geval (de morgen- en avondster).

De poolster wordt beschouwd als scharnier van het heelal en als poort van de hemel. Hij geldt met name als zinnebeeld voor de eeuwigheid; vandaar dat Hindoes van dit symbool gebruik maken bij hun bruiloftsfeesten.

Bij de Azteken geldt de morgenster als de mannelijke kracht van de zon; de avondster als de vrouwelijke van de maan.

Bij de Chinezen is zij tezamen met de zon en de maan het symbool voor de wijsheid van de vorst.

Bij de christenen is hij een vingerwijzing Gods; denk aan de ster van Bethlehem die aan de wijzen uit het Oosten wees waar Christus was geboren.

Ook Maria wordt vaak symbolisch vergeleken met een ster: 'Sterre der Zee': een veilig baken voor allen die gevaar lopen of de goede richting zijn kwijtgeraakt.

Twaalf sterren staan voor de twaalf stammen van IsraŽl, of voor de twaalf apostelen. Vele heiligen hebben de ster als kenmerk.

Voor de Maori's betekent de ster de overwinning van het goede op het kwaad.

In de moderne tijd worden acteurs, popzangers en sporthelden 'sterren' genoemd. (Vgl. de rockopera 'Jesus Christ Superstar').

© A. van den Akker s.j.