× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Parel als symbool

De parel heeft in vele culturen symbolische waarde.
Vanwege haar ronde vorm en haar ondoorgrondelijke glans geldt zij als symbool van de eeuwigheid.

In AziŽ symboliseert de parel de schoonheid van de geest: de wijsheid.

In China en India wordt zij vanwege haar hardheid en onslijtbaarheid ook gezien als symbool van de onsterfelijkheid.

De vlammende parel is er bovendien symbool van de zon of van de allerhoogste waarde in dit leven.

Bij de Grieken vanwege haar schoonheid: symbool van de liefde.

Wijd verbreid is de idee dat parels tranen symboliseren.

Juist de omstandigheid dat de parel in de verborgen duisternis van de oester schuilt, maakt haar tot symbool van het ongeboren kind en van het licht dat in de duisternis schijnt.

Bij de Christenen wordt zij dan ook vooral gezien als symbool van Christus, de Zoon van God, die mens wordt in de schoot van Maria. Zo wordt zij symbool van de verlossing; ook van de doop waardoor de gelovigen (de weg naar) de verlossing wordt aangeboden.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen