× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Paal als symbool

In vele culturen is een in de grond geplante paal (meestal een boomstam) symbool van de wereld-as. Door zijn verticale werking vormde hij de verbinding tussen hemel en aarde. Daarnaast fungeerde hij als ordenend beginsel. Was de paal eenmaal door de priester of de oudste in de grond geplant, dan wist daarmee ieder lid van de stam waar zijn plaats was, waar hij wel en niet mocht vertoeven en waar zijn verblijfplaats was.
Psychologen menen dat de paal ook vaak als fallisch symbool moet worden opgevat: teken van (mannelijke) potentie en vruchtbaarheid. In het dagelijks spraakgebruik geldt de paal ook als symbool van stevigheid en standvastigheid: 'Dat staat als een paal boven water.'

In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het Kruis waaraan Jezus gestorven is aangeduid met het woord 'stauros'. Bedoeld als gruwelijk martelinstrument werd het tot een teken van liefde (Jezus had immers zijn leven gegeven voor zijn vrienden) en tot symbool van de overwinning voor wie geloven in Jezus' verrijzenis: niet lijden en dood hebben het laatste woord over ons mensen, maar leven en opstanding.

© A. van den Akker s.j.