× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Styliet

Een styliet is een monnik of kluizenaar die zich terugtrekt hoog boven op een zuil. Daar bouwde men zich een platform en leidde men zijn godgewijde leven onder de blote hemel. De grondlegger van deze vorm van kluizenaarsleven is Simeon de Styliet. Ze werd sindsdien vooral gepraktiseerd door monniken van de oosterse kerken, gedurende de vroege middeleeuwen.

In onze streken heeft Sint Wulfilak van Trier een poging gedaan deze levenswijze in te voeren. Maar de omringende bisschoppen vonden het te overdreven, en hebben het hem verboden.
Werd zo iemand heilig dan spreekt men van 'zuilenheilige' of 'pilaarheilige'.

Bekend is het schilderij van de Nederlandse kunstenaar Willink uit 1939 ‘Simeon de Pilaarheilige’.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen