× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Sibyllen in de mythologie

In de Griekse oudheid funktioneerden de sibyllen als priesteressen, orakels of woordvoersters van de godheid: ze raakten in vervoering en stootten klanken en/of spreuken uit.
Deze werden verzameld en te boek gesteld.

In het christendom werden ze later beschouwd als voor-christelijke, heidense (= niet-joodse) vindplaatsen van Gods openbaring. Zo komt ze bv. voor in het beroemde kerkelijke dodenlied uit de middeleeuwen 'Dies Irae'. De eerste strofe daarvan luidt:

"Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla"

"Kwade dag, die al de dagen
Eens lijk assen weg zult vagen,
zo't Sibylle en David zagen"
(vert. Guido Gezelle).

© A. van den Akker s.j.