× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
Kerkleraar
Kerkleraar is een eretitel die alleen door het officiële kerkelijk gezag kan worden verleend.
Zij kan worden toegekend aan kerkelijke schrijvers of schrijfsters die moeten voldoen aan drie kenmerken:
. zijn rechtgelovig in de leer
. hebben een uitstekend, wetenschappelijk verantwoord, theologisch oeuvre op hun naam staan
. onderscheiden zich door een heilige levenswandel

Het was paus Bonifatius VIII († 1303) die in 1295 als eerste deze titel verleende aan de grote vier onder de westerse kerkvaders Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus en paus Gregorius de Grote.
Een kleine drie eeuwen later - in 1567 - wordt Thomas van Aquino op de lijst geplaatst. Het jaar daarop meende paus Pius V († 1572) dat aan het viertal westerse kerkvaders ook een viertal oosterse kerkvaders moest beantwoorden, en dat ook die vier op de lijst van kerkleraren moesten worden geplaatst: Athanasius, Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus.
Dat is opvallend, omdat de oosterse kerk zelf drie 'oecumenische (= de algehele kerk betreffende) leraren', de zogeheten 'hiërarchen', een bevoorrechte positie geeft (daar ontbreekt Athanasius). Het drietal heeft er zelfs een eigen feestdag: 30 januari.

Van lieverlee zijn er steeds meer bijgekomen. De lijst telt er nu drieëndertig. Opvallend is dat de laatste drie die er bij gekomen zijn, allemaal vrouwen zijn. Uitdrukkelijk bedoeld om de suggestie weg te nemen dat de Kerk vrouwen achterstelt.

KerkleraarJaar benoemingDoor paus
Ambrosius van Milaan*1295Bonifatius VIII
Hiëronymus van Bethlehem*1295Bonifatius VIII
Augustinus van Hippo*1295Bonifatius VIII
Gregorius de Grote*1295Bonifatius VIII
Thomas van Aquino1567Pius V
Athanasius van Alexandrië**1568Pius V
Basilius de Grote**1568Pius V
Gregorius van Nazianze**1568Pius V
Johannes Chrysostomus**1568Pius V
Bonaventura van Albano1588Sixtus V
Anselmus van Canterbury1720Clemens XI
Isidorus van Sevilla1722Innocentius XIII
Petrus Chrysologus1729Benedictus XIII
Leo de Grote1754Benedictus XIV
Petrus Damiani1828Leo XII
Bernard van Clairvaux1830Pius VIII
Hilarius van Poitiers1851Pius IX
Alfonsus de' Liguori1871Pius IX
Franciscus van Sales1877Pius IX
Cyrillus van Alexandrië1882Leo XIII
Cyrillus van Jeruzalem1882Leo XIII
Johannes van Damascus1890Leo XIII
Beda Venerabilis1899Leo XIII
Efraïm de Syriër1920Benedictus XV
Petrus Canisius1925Pius XI
Johannes van het Kruis1926Pius XI
Robertus Bellarminus1931Pius XI
Albertus de Grote1931Pius XI
Antonius van Padua1946Pius XII
Laurentius van Brindisi1959Johannes XXIII
Teresa van Avila1970Paulus VI
Catharina Benincasa van Siena1970Paulus VI
Theresia van Lisieux1997Johannes Paulus II
* ook wel één van de vier grote westerse kerkvaders genoemd
** ook wel één van de vier grote oosterse kerkvaders genoemd

© A. van den Akker s.j.