× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Voorwoord
 Onderdelen van deze pagina  • De heiligen op deze website
• auteur: pater Dries van den Akker s.j.
• samensteller: Albert Gerritsen
• vertaler: Johan Schmal
 De heiligen op deze website
Dat deze website over heiligen gaat is duidelijk.
Toch zijn niet alle heiligen die op deze site beschreven worden ook formeel Heilig verklaard.
Een paar voorbeelden:
19 aprilWerner van Oberwesel noch Heilig noch Zalig, wel druk vereerd
10 juniEdward Poppe niet Heilig, wel Zalig
20 augustusGeert Groote niet Heilig, wel Eerbiedwaardig
23 novemberErnesto Abrego noch Heilig noch Zalig noch Eerbiedwaardig
Nadere informatie over hoe iemand heilig wordt vindt u hier.
 Hoe ontstond de verzameling?

In 1975 begon ik mijn loopbaan als docent godsdienst op het Sint-Maartenscollege in Haren, Groningen. De leerlingen verzetten zich tegen elke onderwerp. We zaten in de tijd van de politisering van het onderwijs, van de anti-autoritaire idealen, van de maatschappelijke relevantie van de vakken. Het was de tijd dat gelovigen, katholieken en gematigde protestanten, zich wensten te ontworstelen aan de door hen ervaren betutteling van de kerk.

Als ik in een hogere klas een onderwerp ter sprake bracht, werd het binnen enkele minuten tot aan de grond toe afgebrand.

Ik had toch een mooi vak. Het moest toch mogelijk zijn bij hen interesse te wekken. Heb alle didactische en pedagogische methoden, trucs en foefjes uit de kast gehaald. Toen vroeg ik aan leerlingen: "Jij heet Robert. En jij Diederik. Weet je wat je wat je voornaam betekent?" Daarin waren ze geďnteresseerd. Sindsdien zoek ik van alle leerlingen die ik voor mij krijg, de betekenis van zijn of haar voornaam uit.

Vervolgens vroeg ik: "Wist je dat er al mensen geweest zijn die hetzelfde heetten als jij? En dat er over die mensen soms mooie verhalen bewaard zijn gebleven? Er zijn ook vaak schilderijen of andere afbeeldingen van gemaakt." Ik verzamelde heiligenlegenden, boeken, plaatjes. Ging er zelf op uit om foto's te maken. Vroeg anderen met heiligenafbeeldingen van hun vakantie terug te komen, of met een 'Woordenboekje van Voornamen' uit verre streken. Raakte in de ban. Beloofde aan een jongen die Floris heette, naar het plaatsje St-Floris te fietsen op de grens van België en Frankrijk, en met gegevens en foto's terug te komen... Bezorgde op die manier de mensen ter plaatse plezier dat ik, een vreemde, geďnteresseerd was in hun heiligen.

Dit alles sluit mooi aan op mijn oude liefde voor kunstgeschiedenis ('als ik geen pater was geworden, had ik kunstgeschiedenis gestudeerd'), mijn plezier in het vertellen van verhalen. Het vergroot mijn kennis van cultuur en geschiedenis. Heel mijn lesgeefideaal komt in deze liefhebberij samen. Achteraf (maar dan ook alleen maar achteraf!) moet ik die onwillige leerlingen uit de zeventiger jaren misschien wel dankbaar zijn...

Dries van den Akker s.j.    Overleden 30 oktober 2022Meer over hem....
 Hoe ontstond de website?

Rond 1997 werd mij gevraagd bij een groep rond geloofsleerlingen op te treden als (voornamelijk administratief) 'hulpje' van de leider van die avonden: pater Dries van den Akker. Het materiaal dat hij bij die bijeenkomsten gebruikte bevatte vaak afbeeldingen van heiligen. Ook werden geregeld geloofszaken van een bijzondere zijde belicht door een legende. Het werd snel duidelijk dat Dries wat met heiligen 'had / heeft'.

Een paar jaar later ging ik 'met de VUT' en kon me helemaal toe gaan leggen op programmeren. Tot nog toe was dat steeds op het chemisch technologische vlak, in Algol, Fortran, (Turbo) Pascal en Delphi. Nu kwam de tijd vrij om eens te kijken naar HTML, CSS, PHP en SQL.

Ergens in 2006 begaf de PC van Dries het en mijn interesse rond PC's kennende vroeg hij om hulp. Op de nieuwe PC moesten bovendien nogal wat bestanden omgezet worden van de DOS (!) versie van WordPerfect naar Word.
Pas op dat moment werd het me duidelijk hoeveel materiaal hij had. Hij toonde me ook de kasten met de bijbehorende verzameling plaatjes. Ik was er van onder de indruk en vroeg hem of hij van plan was het materiaal ooit naar buiten te brengen. Ja en neen: niet door hemzelf, als anderen dat wilden doen: prima, maar het mocht niet teveel (extra) tijd van hemzelf vragen. Ik liet het erbij.

De interesse rond programmeren bracht me bij de opbouw van een parochiële website. Daar was behoefte aan iets dat per dag veranderde; Dries werd gevraagd elke dag een heilige 'te leveren'. Dat was best: hij zou elke dag de heiligen sturen die in zijn verzameling zaten en dan moest ik maar zelf kiezen.....
Het was 13 februari 2007.
Eerst bleef het materiaal gewoon op de website van de parochie. Maar dat was niet geschikt voor zo'n grote verzameling. Bovendien moest de website zo ingericht worden dat een grote verzameling informatie op een ordentelijke manier gepresenteerd kon worden, zonder steeds weer bepaalde stukken opnieuw te schrijven. Ook moesten er een aantal 'toeters en bellen' bij.

Begin mei 2007 begon heiligen-3s.nl, in september werd gestart met het toevoegen van afbeeldingen. Die waren nog alleen op papier beschikbaar en moesten één voor één met de hand gescand worden. Tot december 2008 krijg ik daarbij hulp van een oud-collega: Anton Hexspoor; mijn dank daarvoor!
Op 17 januari 2008 waren we voor het eerst rond met de tekstuele inhoud en eind december 2008 met de afbeeldingen.
Midden februari 2009 werd begonnen met het toevoegen van beeldmeditaties.
Eind februari 2010 hadden de oprichters van heiligen.net, met name diaken A.P.G. Jegerings uit Heerlen, geen tijd meer hun site te onderhouden en boden zij ons hun domeinnaam aan. Waarvoor onze dank! De oude inhoud van heiligen.net werd in de loop van een paar maanden vervangen door die van heiligen-3s.nl. Vanaf eind juli 2010 hebben heiligen.net en heiligen-3s.nl een (bijna) identieke inhoud.
Eind november 2010 kregen de beeldmeditaties hun eigen website: www.beeldmeditaties.nl l.
Eind januari 2011 werd de vormgeving van de websites aangepast voor de gebruikers van tablets, midden 2015 voor het gebruik van mobieltjes. Medio 2018 werd de site geoptimaliseerd voor smartphones, tablets, laptops en desktops.

De laatste jaren neemt het aantal levensbeschrijvingen en (hedendaagse) voornamen nog maar langzaam toe; het aantal afbeeldingen stijgt sterker (zie hier).

Waarom al dat werk?
Voornamelijk omdat het jammer is als deze fantastische verzameling niet geopend zou worden voor een groter publiek. Het is te hopen dat deze website daartoe bijdraagt.

Albert Gerritsen
 De vertaling

Eind 2016 verraste mijn zwager, pater Dries van den Akker, mij met de vraag: ‘Hoe zit jij met je Engels?’ Daarmee verwijzend naar mijn voormalige beroep van leraar Engels. Wel goed, vond ik. Hetgeen ertoe leidde dat ik de Engelse vertaling heb mogen verzorgen van de brochure “Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen”.
Van het een kwam het ander, en zo heb ik sedert het vertrek van Dries naar Birmingham in 2017, waar hij onder meer helpt bij de vorming van de novicen, meerdere publicaties voor hem vertaald.
Het werd wenselijk dat de site ook wat aandacht ging geven aan het Engels.
De pater begon daarom met van een aantal levensbeschrijvingen een samenvatting te maken. Ik hoop met het vertalen daarvan, een eervolle taak die ik met genoegen op mij neem, een bijdrage te leveren aan de bekendheid van deze website.

Johan Schmal

Door verschillende omstandigheden is het op deze website helaas bij een beperkt aantal vertalingen gebleven.
Als een vertaling beschikbaar is staat achter de naam van de heilige een icoontje met de Engelse vlag.
bv. bij Isidorus van Sevilla


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen