× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Leeswijzer

 Inhoud van deze pagina  Helemaal bovenaan
Hoofdmenu
Submenu 'Heiligen'
Legenda van tekens en kleuren
Helemaal onderaan
Helemaal bovenaan

Een aantal pictogrammen:

Het logo van de website
(afkomstig van www.flaticon.com)
Levert de welkom-pagina
Levert de menukaart
Om met ons contact te maken
Om binnen de website te zoeken
Hoofdmenu
De oranje regel met 'vette' letters is het hoofdmenu.
Door de wisseling van kleur is het steeds duidelijk wel onderdeel actief is. Het hoofdmenu is nu:
Heiligenkalendergeeft de mogelijkheid een andere dag te kiezen.
Heiligen op naamgeeft een veld om de naam van een heilige op te geven.
Patroonheiligengeeft een overzicht van de patronaten die met de heiligen verbonden zijn.
Hedendaagse namengeeft de betekenis van hedendaagse voornamen, hun heilige(n) en feestdag(en).
Meer...geeft meer opties zoals Kerstafbeeldingen, De 12 Apostelen, Pausen en veel meer!
Submenu 'Heiligen'

Ook hierin heeft het actieve onderdeel een andere kleur.
Bij apostel Andreas is dat submenu: (hier natuurlijk niet actief!)


• de pijlen rond '30 nov' geven 29 november en 1 december.
• aankikken van '30 nov' levert alle heiligen van 30 november.
• de pijlen rond '1 van 12' geven vorige en volgende heilige van 30 november.
• aanklikken van '1 van 12' levert die heilige uit de lijst van 30 november.
• rechts staat het aantal beschikbare afbeeldingen van de heilige.
Legenda van tekens en kleuren

Overal geldt dat tekst een koppeling aangeeft.
Vaak is een afbeelding ook een koppeling.

hoofdmenu:
vette tekstKoppeling naar aangegeven submenu
vette tekstKoppeling naar actief onderdeel hoofdmenu

submenu:
tekstKoppeling naar aangegeven onderdeel / actie
tekstKoppeling naar actief onderdeel submenu

verder:
tekstKoppeling naar het woordenboek
tekst lKoppeling naar een plek buiten deze website (soms in een nieuw venster)

 Naam van een heilige
De heilige komt voor op de Algemene Kalender van de Kerk.

 Naam van een heilige
De heilige komt voor op de kalender van een der Nederlandse bisdommen.

 Naam van een heilige
De heilige komt voor op de kalender van een der Vlaamse bisdommen.
Helemaal onderaan
Het pictogram verschijnt automatisch bij het naar beneden scrollen en leidt naar de top van de pagina.
VoorwoordDries van den Akker vertelt over hoe deze verzameling ontstond.
© AuteursrechtOver het auteursrecht, i.h.b. de afbeeldingen
LeeswijzerDeze pagina.
BronnenDe bronnen die door Dries van den Akker gebruikt werden.
Hoe wordt men heilig?Antwoord op de vraag: Hoe werd / wordt iemand heilig?
WoordenboekBegrippen of termen die op de website gebruikt worden.
GastenboekEen blijk van waardering wordt op prijs gesteld. Maar kritiek mag ook.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen