× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Heiligen - quiz  (m.n. bedoeld voor bewoners Aqua Vita)

1 Hoe heet Jezus’ voedstervader?
Isaï
Koning David
Koning Salomo
St. Jozef

2 Hoe heten de vier evangelisten?
Jacobus, Johannes, Judas en Timotheus
Johannes, Lukas, Markus en Matteus
Petrus, Paulus, Johannes de Doper, Maria
Zacheus, Simon, Nicodemus en Jozef van Arimatea

3 De onbewaakte spoorwegovergangen worden aangeduid met een kruis in de vorm van een X.
Naar wie is dat kruis genoemd?

Apostel Andreas
Apostel Johannes
Apostel Paulus
Apostel Petrus

4 Welke apostel werd gekruisigd met zijn hoofd naar beneden?
Apostel Jacobus
Apostel Johannes
Apostel Paulus
Apostel Petrus

5 Er is een dag dat we bij voorkeur peen en peul eten.
Welke twee heiligen worden op die dag gevierd?

Pater Pio en Paus Pius
St. Patrick en St. Pachomius
St. Petrus en St. Paulus
St. Plechelmus en St. Pancratius

6 Wie is de patroonheilige van Nederland?
St. Adelbert
St. Bonifatius
St. Ludger
St. Willibrord

7 Wie is zowel de patroonheilige van de stad Utrecht als van de stad Groningen?
St. Benedictus
St. Bernardus
St. Maarten
St. Nicolaas

8 Wie is de patroonheilige van de stad Nijmegen?
St. Anna
St. Joachim
St. Radboud
St. Stefanus

9 Aan welke heilige is de kerktoren van Rhenen toegewijd?
St. Amalberga
St. Cunera
St. Lidwina
St. Ursula

10 Het stadswapen van Maastricht vertoont een ster.
Daar is het beroemde mannenkoor ‘Maastreechter Staar’ naar genoemd.
Met welke heilige heeft dat te maken?

De ster van de Drie Koningen
Maria’s titel Sterre der Zee
Sint Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar
Sint Servatius, 1e bisschop van Maastricht

11 Hoeveel Martelaren van Gorkum zijn er?
17
19
40
10.000

12 Welke heilige is niet van Nederlandse bodem?
Kaatje Dierickx
Pater Damiaan
Peerke Donders
Titus Brandsma

13 Welke Nijmegenaar is officieel heilig verklaard?
Jan van Hoof
Mariken van Nimwegen
Paul Begheyn
Petrus Canisius

14 Welke Zuid-Nederlandse heilige wordt afgebeeld met een hert dat een kruis in zijn gewei heeft?
St. Amandus
St. Hubertus
St. Lambertus
St. Servatius

15 Wie bracht eerder dan Willibrord het evangelie op Nederlands grondgebied?
Erasmus van Rotterdam
Paus Johannes Paulus II
St. Adelbert van Egmond
St. Servatius van Maastricht

16 Op welke dag vieren we Ignatius van Loyola?
31 januari
30 april
31 juli
30 oktober

17 Hoe oud was Ignatius, toen hij zich op zijn ziekbed bekeerde?
25 jaar
30 jaar
33 jaar
50 jaar

18 In welk jaar stierf Franciscus Xaverius?
1539
1540
1552
1556

19 Op welke dag vieren we Maria Onbevlekte Ontvangenis, patrones van de Broeders van Maastricht?
25 maart
15 augustus
8 september
8 december

20 Welke heilige Franciscus was geen jezuïet?
Franciscus Borgia
Franciscus Régis
Franciscus van Sales
Franciscus Xaverius

21 Welke ordestichter stichtte de Honden van de Heer?
Benedictus
Bernardus
Dominicus
Ignatius

22 Welke zijn de drie jeugdheiligen van de jezuïetenorde?
Aloysius van Gonzaga, Jan Berchmans en Stanislas Kostka
Barbara, Catharina en Margareta
Gabriele dell’Adorata, Gemma Galgani en Imelda
Paulus Miki, Johannes de Goto en Jacobus Kisai

23 Wie stichtte de Congregatie van de Christelijke Scholen?
St. Ignatius van Loyola
St. Jean Baptiste de la Salle
St. Scholastica
St. Vincentius à Paolo

24 Wie stichtte de Congregatie van de OMI?
Charles Eugène Mazenod
Dominicus (zitten letters OMI in!)
Eunomia (zitten letters OMI in!)
Pachomius de Grote (letters OMI!)

25 Wie stichtte de Sacramentijnen?
Paus Pius IX
Pierre Julien Eymard
Profeet Elia
Thomas van Aquino

26 Wie stichtte de Salesianen, aangeduid met SDB?
Don Johannes Bosco
Franciscus van Sales
Jeanne Françoise Frémiot de Chantal
Vincentius à Paolo

27 Op Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus.
Er zijn nog twee heiligen van wie naast de sterfdag ook de geboortedag vieren.
Welke twee heiligen zijn dat?

Anna en Joachim
Moeder Maria en Johannes de Doper
Petrus en Paulus
Willibrordus en Bonifatius

28 Welke heilige heeft een zwarte knecht?
St. Ambrosius
St. Augustinus
St. Maarten
St. Nicolaas

29 Welke heilige redde een prinses door een draak te doden?
Aartsengel Michaël
St. Dracula
St. Ignatius van Loyola
St. Joris

30 De oliemaatschappij SHELL heeft een schelp als logo.
Bij welke heilige hoort die schelp?

Maria, Sterre der Zee
St. Brendanus de Zeevaarder
St. Jacobus de Apostel
St. Nicolaas

31 De stad Keulen heeft drie kroontjes in haar stadswapen.
Dat zijn de kroontjes van…

De Drie Koningen uit het Nieuwe Testament
De koningen Saul, David en Salomo
De koningen Karel de Grote, Karel de Vijfde en Filips II
De koningen Willem I, Willem II en Willem III

32 Het woord ‘kapel’ gaat terug op een heilige. Op wie?
De halve mantel (cappella) van Sint Maarten
De mantel (cappa) van de profeet Elia
De mantel (cappa) van Moeder Maria
De vlinder (kapel) van Sint Franciscus

33 Welke heilige wordt afgebeeld met een afgestroopte huid?
St. Agatha
St. Bartolomeus, apostel
St. Dorothea
St. Laurentius

34 Welke heilige wordt afgebeeld met een varken?
St. Antonius van Padua
St. Antonius de Woestijnvader
St. Franciscus van Assisi
St. Isidorus van Madrid

35 Welke van de genoemde koningen is geen officiële heilige?
Boudewijn van België
Karel de Grote
Koning David uit het Oude Testament
Lodewijk de Heilige van Frankrijk

36 Wie is de patroonheilige van de mensen op reis?
St. Christoffel
St. Franciscus Xaberius
St. Paulus Apostel
St. Stanislas Kostka

37 Wie is de patroonheilige van de verloren voorwerpen?
Antonius van Padua
Franciscus van Assisi
Ignatius van Loyola
Theresia van Lisieux

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen