× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
MARLIES

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Nederlandse variant van MARIA-ELISABETH

Betekenis

Naam samengesteld uit Maria & Elisabeth:

1 MARIA
In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:
1.1 van oorsprong Egyptische naam: ‘welgevormd’, ‘schoon’; door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind.
1.2 Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: ‘stilla maris’ = ‘druppel van de zee, stilaan verbasterd tot ‘stella maris’ = ‘sterre der zee’. Ook is geopperd ‘verhevene (over de zee)’.
1.3 van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt): houdt verband met ‘bitter’ of met ‘weerspannigheid’.

2 ELISABETH
Afgeleid van het Hebreeuwse 'Eli-sjeba':
1 'Eli-' = 'mijn God'
2 '-sjeba' = 'zweren'.
Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed' of: 'Het is God bij wie ik zweer'.

Heiligen

Maria-Elisabeth Martter
Sterfdag 27 februari

Sylvia Maribel Arriola
Sterfdag 17 januari

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen