× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Ga anders denken, Stanislaslezing 16 nov 2017

Deze bijeenkomst was t.g.v. het vertrek van de Jezu´eten uit Delft.
De titel was: Wat heeft Delft van de Jezu´eten meegekregenů
De volgende gaat over wat 'zomaar een Delftenaar' van pater Van den Akker meekreeg.

Ga anders denken... dat was vaak de samenvatting van Dries bij een overweging in de Adelbertkerk.
Ga anders denken... gaf hij dan als drijfveer van Jezus bij zijn prediking.
Ga anders denken... schriftgeleerden van Jezus' tijd meenden dat onheil dat je overkwam veroorzaakt werd door fouten die je begaan had; dus van een straffende God.
Ga anders denken... Jezus leerde hen: mijn Vader, onze Vader, is een liefhebbende Vader.
Ga anders denken... tegen de gedachten in van de schriftgeleerden van die tijd.
Ga anders denken... heel wat keren heeft het mij aan het denken gezet.

Maar er is ook een moment gekomen dat ik die oproep anders ging bekijken.
Wat komt er op mij af van de huidige schriftgeleerden? Twee voorbeelden.

Het is 500 jaar geleden dat Luther zijn afkeer uitsprak over de aflaten. Op het web gezocht naar hoe de schriftgeleerden van Rome daar tegenwoordig over denken. Tot mijn verbazing bleek dat zelfs nog in 1999 een vierde editie van de handleiding daarover uitkwam. Zij stellen daarin onder meer, ik citeer: [*1]
"Een volle aflaat kan verdiend worden door het gebruik van een godvruchtig voorwerp (kruisje, kroontje, medaille) - door paus of bisschop gewijd - maar alleen op het Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus, als men de geloofsbelijdenis bidt."

Een ander voorbeeld:
Van Dries kreeg ik, voor het bijhouden van gegevens op de website over heiligen, vaak het zogenoemde "Directorium" en daarbij ook liturgische opdrachten van de Nederlandse bisschoppen. Uit die van 2016 citeer ik: [*2]
"Het is een misbruik als bij het uitspreken van het eucharistisch gebed, gedeelten daarvan door alle gelovigen samen worden uitgesproken. Het eucharistisch gebed dient derhalve in zijn geheel door de priester alleen te worden uitgesproken."
Terzijde: interessant in de zin is het woord "mis...bruik".

Hoewel het door Dries misschien niet zo bedoeld werd, ben ik de oproep "Ga anders denken" steeds meer gaan zien als een oproep aan mijzelf, voor nu, voor deze tijd. Wat moet ik dan aan met hetgeen de huidige schriftgeleerden in de twee voorbeelden stelden?
En ook: moeten we inderdaad het Onze Vader met de woorden lezen die ons nu door de schriftgeleerden van Nederland voorgehouden worden? Welk antwoord zou Jezus aan mensen van deze tijd geven als zij hem vragen "Leer ons bidden"?
Welke woorden zou hij nu kiezen?

Ga anders denken...
Die woorden hebben me inderdaad aan het denken gezet. Maar het is me ook gebleken dat "anders denken" eigenlijk maar het begin is.
De oproep heb ik, voor mijzelf, dan ook veranderd in "Ga anders doen".
Ik kwam tot de conclusie dat juist dat anders doen de opdracht is die Jezus uitgedragen heeft. En dat valt me best moeilijk.

Dries, ik bedank je voor alles wat je in mij teweeg bracht.

[*1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat
[*2] Liturgische documentatie 13 (bijlage bij Directorium 2016), p.90 (punt 52).

© A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilige?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen