× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De twaalf apostelen
 Inhoud van deze pagina  Algemeen
De 12 apostellepeltjes

Opmerking vooraf:
In onderstaande lijst ontbreekt Apostel Paulus. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Om die reden is hij niet in onderstaande lijst opgenomen.

Zie ook: Uiteengaan van de Apostelen (in onbruik geraakt feest op 15 juli)
Er ontstonden afbeeldingen van de twaalf apostelen, waar elk niet alleen zijn eigen attribuut draagt, maar ook voorzien is van een spreukband met daarop zijn specifieke regel uit de geloofsbelijdenis.
Wie welke van de twaalf artikelen krijgt toebedeeld, wil nog wel verschillen.
Bij dat feest staan zijn ook de afbeeldingen opgenomen die horen bij voorbeelden in Amiens, Zutphen en Salzwedel
.

Wat betreft de vier evangelisten en hun symbolen zie Woordenboek - Evangelistensymbolen.

[Dz2.1896»Apostel; Mul.1860; Dries van den Akker s.j./2008.03.30}


Naam Attributen
Vaak hebben alle apostelen boek of schriftrol, blote voeten (symbool navolging Christus)
Feest Reisdoel
volgens overlevering
Andreas Andreaskruis (kruis in X-vorm: martelwerktuig). Vissersattributen. 30 nov CappadociŽ, Pontus, BithyniŽ, ScythiŽ (Zuid-Rusland), Griekenland en ThraciŽ (het huidige Bulgarije). Volgens de Russen: ArmeniŽ en Midden-Rusland (Moskou)
Bartolomeus Mes (martelwerktuig). Afgestroopte huid. 24 aug FrygiŽ (huidige Noord-Oost-Turkije), PerziŽ, MesopotamiŽ, India(?)
Filippus Zwaard (martelwerktuig). Lans (martelwerktuig). Klein formaat kruis. 3 mei
(met Jacobus jr)
Klein-AziŽ (ongeveer het huidige Turkije: Hierapolis)
Jacobus jr
('Mindere')
Lijkt sterk op Jezus (neef). Knots. Vollerstang. 3 mei
(met Filippus)
Palestina (Eleutheropolis), later Egypte
Jacobus sr
('Meerdere')
Jacobusschelp (vgl. Shell-symbool). Zwaard (martelwerktuig). Pelgrimsstaf en -hoed, knapzak, veldfles. 25 jul Palestina (Jeruzalem)
Johannes Jeugdig. Samen met Maria onder kruis. Kelk waaruit slangetje of draakje tevoorschijn komt. Pen en Boek (evangelist: met adelaar). 27 dec Klein-AziŽ (huidige West-Turkije: Efese)
Judas Thad. Knots (martelwerktuig). Doek met Jezus' gezicht. Hellebaard.
28 okt
(met Simon Z.)
PerziŽ
Matteus Zwaard (martelwerktuig). Geld(buidel). Weegschaal (geldwisselaar). Pen en Boek (evangelist: met engel). 21 sep Egypte, EthiopiŽ
Matthias Bijl (martelwerktuig). 14 mei Judea, EthiopiŽ (waarmee volgens sommigen de Romeinse provincie Aethiopia Pontica, ten oosten van de Zwarte Zee, bedoeld zou zijn) en tenslotte ook nog in MacedoniŽ
Petrus Kaal hoofd en haarkransje. Sleutel(s). Tiara ('paus' onder apostelen). Omgekeerd kruis (martelwerktuig). 29 jun
(met Paulus)
SyriŽ (AntiochiŽ), ItaliŽ (Rome)
Simon Zeloot Zaag (martelwerktuig). 28 okt
(met Judas T.)
Egypte, PerziŽ
Thomas Zwaard (martelwerktuig). Winkelhaak (patroon architecten en bouwlieden). 3 jul Oost-AziŽ (Parthen, Meden en Perzen), India

De 12 apostellepeltjes
Rond 1961 kon men bij 'Sunil' bonnetjes sparen om 'apostellepeltjes' mee te kopen. Veel families hebben ze nog.
Het attribuut dat erop staat (en wie er uiteindelijk mee bedoeld wordt) is vaak duidelijk maar soms niet.
We hebben ons over onderstaande afbeelding gebogen en komen tot het volgende resultaat.
a
Nr Apostel Attribuut
1MatteusBoek en hellebaard
2MatthiasGrote bijl
3ThomasLans en winkelhaak
4Jacobus srStaf en knapzak
5JohannesPapierrol
6AndreasKruis in X vorm
7BartolomeusAfgestroopte huid en zwaard
8Jacobus jrPapierrol en vollerstang
9PetrusSleutel en omgekeerd kruis
10FilippusLang smal kruis
11Judas ThaddeusKnuppel
12Simon de ZelootZaag

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen