× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Jezu´etenwandeling door Delft
Terug naar de kaart

14 Westplantsoen 71/73
In 1956 werd het nieuwe college betrokken aan de rand van het Wilhelminapark. De architecten hadden een besloten hof voor ogen: schoolgebouw met hoge dubbele voorpui, iets lager jezu´etenhuis, laagbouw voor een bibliotheek (ook ten dienste van de geestelijken in de stad) en kapel, afgesloten door een tuin, die echter van het begin af gediend heeft als fietsenstalling. Links achter in de sfeervolle collegekapel is een zijkapel gewijd aan de nagedachtenis van Nico-Kluiters, die in 1985 in Libanon een gewelddadige stierf en door de plaatselijke gelovigen als martelaar wordt vereerd.


wandeling
Plek waar toekomstige Stanislascollege was gepland: langs het Westplantsoen.


wandeling

Toekomstige Stanislascollege als maquette, gezien van noordwest naar zuidoost.
Helemaal links: de kapel; daartegenover het patershuis; opzij daarvan de twee parallel lopende vleugels van de school, drie verdiepingen hoog.
Daartussen in de overkappingen van de fietsenstalling. Achter fietsenstalling en school was een tuin gepland.
Helemaal rechts de laagbouw van de aula, toelopend naar de gymzaal met de laagbouw van de kleedlokalen, het poortje, en het zogeheten koorlokaal. De witte vlakte daartussenin is speelplaats.


wandeling

Dezelfde maquette, bijna een halve slag gedraaid (van oost naar west).
Deze positie geeft een beter beeld van de indruk bij de entree.
Langs de kapel (rechtsonder) kom je op een min of meer besloten hof met links de fietsenstalling plus geplande tuin, vervolgens de glazen narthex van het schoolgebouw; er loopt een patio-achtige verbinding naar het patershuis; rechts de laagbouw van de geplande patersbibliotheek.
Achter het schoolgebouw de speelplaats, links de aula, toelopend naar de gymzaal met kleedlokalen, het poortje en het ge´soleerd liggende koorlokaal.


wandeling
Stanislascollege vanuit de lucht, vlak na de voltooiing in1956, gezien van west naar oost.


wandeling
Inwijding van de eerste steen van de kapel, 1955, door de provinciale overste van de jezu´eten, pater Kolfschoten.
Hij wordt geassisteerd door pater Hoek, links, docent natuurkunde, en amper zichtbaar achter de kettingen pater DaniŰls, docent Duits.
Rechts in superplie: pater Pieters, docent klassieke talen.
Op de achtergrond de slungelachtige gestalte van de Heer Schotman, docent Frans.
Op de steen is de tekst zichtbaar:? ĹAd maiora natus sumĺ.


wandeling
Eerste steen aan de binnenkant van de kapel: huidige positie (2012).


wandeling
Stanislaskapel, huidige situatie, exterieur, gezien vanuit het patershuis.


wandeling
Stanislaskapel, situatie 2012, interieur.


wandeling
Sinds kort is er een steentje opzij van de kapel in de muur gemetseld met het IHS-embleem.
Het is afkomstig van een boerderij in de omgeving van Delft, overblijfsel uit de 17e eeuw.
Boeren gaven hiermee aan dat zij de pastorale aanwezigheid van de jezu´eten bijzonder op prijs stelden.


wandeling
De muur met ingemetselde steen.


wandeling
Achter in de Stanislaskapel is een zijkapel ingericht tot Nico-Kluiterskapel.
Rechts: zijn portret; links ÚÚn van zijn schilderijen.
Daartussen in een icoon van zijn patroonheilige Sint-Nicolaas, nog tijdens zijn leven door hem zelf geschonken aan de Stanislaskapel.
Nog half zichtbaar een Mariabeeldje.


Terug naar de kaart

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen