× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Jezu´etenwandeling door Delft
Terug naar de kaart

Oude Langendijk
De achterzijde van de Maria-van-Jessekerk staat op de plek waar pater Makeblijde sinds ca 1620 over drie naast elkaar gelegen panden beschikte. Het meest rechtse dubbele pand diende als woonhuis, in het linkse richtte hij een schooltje plus internaat voor katholieke meisjes in. In het tussenliggende pand woonde de hoofdonderwijzeres van de school. Over de gezamenlijke zolders heen lag de schuilkerk.
Dit stukje van de stad stond bekend als de Papenhoek, omdat de huiseigenaren bekende katholieken waren. Vanaf 1621 kreeg Makeblijde er een pater bij, Roeland de Pottere. Hij zou er tot 1662 verblijven.
In het buurhuis op de hoek met de Molenpoort - nog juist half zichtbaar - woonde en werkte vanaf 1653 tot aan zijn dood in 1672 de schilder Jan Vermeer. Zijn jongste zoon noemde hij Ignatiusů


wandeling
Portretschilderij van pater Roeland de Pottere door Hanneman(? ć 1671),
vermoedelijk geschilderd vlak vˇˇr - naar aanleiding van? - zijn vertrek naar Brugge,
ca 1661, tegenwoordig in Rijksmuseum Twente te Enschede.


wandeling
In de eerste helft van de 18e maakte Radermaker een tekening van de schuilkerk.


wandeling
Interieur van de schuilkerk uit 1744.
Hoewel de jezu´eten al vijfendertig jaar weg zijn, staat het blijkens het onderschrift nog altijd bekend als Ĺde kerk der Jesuitenĺ. Als patroonheilige van de statie kozen de jezu´eten Sint Jozef. Waarschijnlijk om twee redenen. Ten eerste lag de kerk recht tegenover de zij wand van de Nieuwe Kerk, die de jezu´eten - niet ten onrechte - steeds aanduiden met de Onze-Lieve-Vrouwekerk: wat is er zinvoller dan vlak naast de kerk van Maria Sint Jozef te plaatsen? Bovendien moesten de jezu´eten in het verborgene te werk gaan. Welnu, is Sint Jozef niet de patroon van Jezusĺ verborgen leven?


wandeling
Situatie in 2011.
Het koor van de tegenwoordige Maria van Jessekerk ligt op de plek van de voormalige schuilkerk. Waar vroeger het woonhuis stond van Vermeer(s schoonmoeder) bevindt zich thans de pastorie.


Terug naar de kaart

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen