× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Jezuïetenwandeling door Delft
Terug naar de kaart

1b Oude Delft/Oost
Pater De Leeuw nam zijn intrek in Brouwerij ‘De Cop’, destijds gelegen tussen de Haagpoort en de kerk, ‘synde de Oostsyde van d’Oude Delft’, aldus Van Bleiswyck in zijn Beschrijving van de Stad Delft (1667). De Leeuw richtte er een clandestiene kerkzolder in. Vervolgens vertrok hij naar elders. Maar in 1598 kwam hij terug om te helpen. Hij preekte en zong zo enthousiast dat de oren van de toehoorders er van tuitten, aldus het visitatieverslag. Bovendien was men bezorgd dat men het buiten horen kon! Maar hij liet zich moeilijk gezeggen.
Rond 1600 echter schrijft zuster Maria de Haes in het vrouwenconvent De Hoek te Haarlem dat haar vader brouwer was in brouwerij De Cop in Delft. Daar kwam zo nu en dan de jezuïetenpater De Leeuw logeren. Hem hoorde zij eens zingen ‘Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto…’ (‘eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’), met zo’n lieflijke stem en met zoveel innige devotie dat zij er in het hart door werd geraakt. In haar gebed vroeg zij dienares van God te mogen worden. De ‘soeticheit van de sang lach haer altoos in haer sin, waer sy ginck of stondt’.
Uiteindelijk wordt pater De Leeuw overgeplaatst naar Utrecht, waar hij in 1612 op 53-jarige leeftijd sterft.


wandeling
Lag de brouwerij tussen de Kolk en de Oude Kerk?


wandeling
Of tussen de Haagpoort en de Kolk?
Op de Kaart Figuratief is de aanwezigheid van een brouwerij herhaaldelijk herkenbaar aan een zogeheten ‘wip’, een hijskraantje. Geen wip aan de oostzijde tussen de Haagpoort en de Oude Kerk. Wellicht bestond de brouwerij in 1678 al niet meer?


wandeling
Situatie in 2011. Links de oostzijde, rechts de westzijde.


Terug naar de kaart

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen