× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Jezuïetenwandeling door Delft
Terug naar de kaart

1a Begijnhof
Pater Duyst vestigde zich op het Bagijnhof bij zijn zus die er een huisje had. Het was van onder het poortje aan het Oude Delft uit gezien het derde huis achteraan links vóór de poort naar de stadswal, enkele huizen verder dan de huidige Oud-Katholieke Kerk: deze was destijds nog de schuilkerk van de pastoor van de Nieuwe Kerk.
Het Bagijnhof was een katholieke enclave in het Calvinistisch bestuurde Delft. Bij het uitbreken van de Reformatie was Delft veertien kloosters en conventen rijk. Toen de stad in 1573 overging naar de nieuwe leer, werden de kloosterlingen teruggebracht tot de wereldse staat. De gebouwen kregen een andere bestemming. Zo werd het Sint-Agathaklooster aan de Oude Delft residentie van prins Willem van Oranje (‘Prinsenhof’). De begijnen bleven op het Bagijnhof wonen. Hoewel zij geen religieuze gemeenschap meer mochten vormen, bezaten zij de huisjes in eigendom.


wandeling
Fragment van de zogeheten ‘Kaart Figuratief’ van Delft uit 1678.
Op de voorgrond het water van de Westvest. Op de plek van de molen staat tegenwoordig Molen De Roos. Tegenover de ‘Bagynepoort’ ligt de poort naar het ‘Bagynhof’. Het derde huisje (met tuintje) rechts achter de poort is vermoedelijk het huis van pater Duysts zus.


wandeling
Een tekening van het Bagijnhof, begin 18e eeuw.
Het huisje van Duysts zuster lag achteraan links.


wandeling
Situatie ter plaatse in 2012.
Het huisje stond vermoedelijk op de plek van huis nr.5


Terug naar de kaart

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen