× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 340  Zoticus van Constantinopel

Info afb.

Zoticus van Constantinopel; stichter & martelaar; † ca 340.

Feest 30 & 31 december.

Volgens zeggen was hij afkomstig uit een oud Romeins geslacht, sommigen menen zelfs dat hij een bloedverwant was van keizer Constantijn († 337; feest 21 mei). Hij was begaan met de armen en hulpbehoevenden. Daarom kwam hij naar Constantinopel, verkocht alwat hij bezat en besteedde de opbrengst aan de stichting van opvanghuizen voor armen, wezen, daklozen en zieken. Ondanks zijn hoge afkomst nam hij zelf deel aan de verzorging en verpleging van deze mensen. Naar verluidt zou Constantijn hem persoonlijk geld gegeven hebben om zijn werk te ondersteunen.

Hij ontving de priesterwijding en keerde zich tegen de ariaanse opvattingen van Constantijns zoon en opvolger keizer Constantius (337-361).

Vergramd hierover liet de keizer hem achter een wilde ezel binden en zo over de grond slepen tot hij aan zijn verwondingen was overleden.


Bronnen
[000»jrb; 139/4p:393; 140/12p:162; 500; Dries van den Akker s.j./2007.12.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen