× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1256  Petrus Nolascus

Info afb.

Petrus Nolascus, Barcelona, Spanje; stichter; † 1256.

Feest 31 januari & 25 december.

Hij wordt rond 1182 in een riddermilieu geboren in het Zuid-Franse plaatsje Mas-Saintes-Puelles niet ver van Toulouse. Op zijn vijftiende doet hij mee aan een kruistocht tegen de Albigenzen.

Daarna vinden we hem terug in Barcelona aan het hof van koning Jacob I van Aragón, bijgenaamd ‘de Veroveraar’ († 1276). Hij heeft een goed hart. Elke morgen geeft hij steevast een flinke aalmoes aan de eerste de beste bedelaar die zijn pad kruist. Hij krijgt oog voor de nood van christenen die in slavendienst verkeren bij moslims. Hij maakt kennis met Raimundus van Peñaforte; samen stichten zij de orde der mercedariërs.

Zij genieten de steun van koning Jacob; hij geeft hun zelfs het recht het koninklijke wapen te voeren. Steeds verder reikt de blik van Petrus. Hij wil niet alleen opkomen voor christenslaven die in christelijke gebieden in de handen van moslims zijn, ook daarbuiten in het Spaanse gebied dat nog altijd bezet wordt gehouden door de mohammedanen. Uiteindelijk besluit hij over te steken naar Afrika. Daar ondervindt hij alleen maar tegenstand. Uiteindelijk wordt hij in een boot zonder zeil of roer de zee opgestuurd en prijsgegeven aan de willekeur der elementen. Wonder boven wonder spoelt hij tenslotte aan op de kust van Spanje. Alles bijeen zou Petrus Nolascus zo’n achthonderdennegentig slaven hebben weten te bevrijden.

In Frankrijk hoort de heilige koning Lodewijk († 1270; feest 25 augustus) van zijn heldhaftige heiligheid en geeft het als zijn wens te kennen Petrus te ontmoeten. Deze vindt plaats in Zuid-Frankrijk, Petrus’ vaderland, in 1243. De koning nodigt hem uit hem te vergezellen op zijn komende kruistocht naar het Heilige Land. Petrus voelt zich echter te zwak en te oud. In 1249 legt hij de functie van algemeen overste van zijn orde neer. Hij sterft in 1256.

In 1628 wordt hij heilig verklaard. Hij is patroon van Barcelona; van gevangenen en slaven.

Hij wordt afgebeeld in het witte ordeskleed van de mercedariërs; met het wapen van de koning van Aragón.


Bronnen
[Bri.1953; Col.1725nr:42; Ha1.1838p:202.204.205; Pir.1976p:195; Pra.1988p:66; S&S.1989p:708; Thulden:57fig:39; Wmm.2002; Dries van den Akker s.j./2007.12.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen