× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
†   Bijbelse Kindheidsverhalen

Het verschijnsel 'geboorte- en kindheidsverhalen'

Als we tegenwoordig een belangrijk iemand willen eren, dan geven we hem/haar een standbeeld, of we schrijven een boek of maken een film over zijn/haar leven.

In de oudheid was het gebruikelijk om iemand te eren door een toepasselijk geboorteverhaal te schrijven, een legende dus.

Kindheidsverhalen zijn dus legenden. Ze hebben niet zozeer de bedoeling ons te informeren over de jeugd van de latere held. Vaak wist men daar niets van. Maar ze boden de kans om alle gegevens die later op volwassen leeftijd een belangrijke rol zouden spelen, alvast aan te kondigen. In dat geboorteverhaal vertelde je dan eigenlijk over de volwassene. Nog anders gezegd: wat je leest over het kind, zegt iets over de volwassene.

Twee voorbeelden om dat duidelijk te maken.

Eerste voorbeeld: Mozes
De volwassen Mozes is misschien wel het meest beroemd geworden door het feit dat hij zijn volk heeft bevrijd dwars door het water van de zee!
Opdracht: Lees Exodus 13, 17 - 14, 31.
Vraag: Wat wordt er dus verteld over de kleine Mozes?
Opdracht: Lees Exodus 2, 1-10.

Tweede voorbeeld: David
David was koning over IsraŽl, een klein landje tussen grootmachten als Egyptenaren, Filistijnen, ArameeŽrs, Moabieten, Ammonieten, Amalekieten en Edomieten. Toch zal deze kleine koning al die grote vijanden weten te verslaan.
Opdracht: Lees bv. 2 Samuel 8
Vraag: Wat wordt er dus verteld over de kleine David?
Opdracht: Lees 1 Samuel 17

Jezusí Geboorteverhalen

Nu we dit weten, is het interessant de beide geboorteverhalen van Jezus nog eens over te lezen, en me af te vragen:

wat wordt er eigenlijk over de volwassen Jezus verteld in de vorm van een geboorteverhaal?


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen