× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 910  Naum van Ochrid

Info afb.

Naum (of Nahum) van Ochrid, Bulgarije; abt; † 910.

Feest 20 juni (zomerfeest) & 23 december.

Hij was een leerling van Cyrillus en Methodius † 9e eeuw; feest 14 februari) en vergezelde hen op hun missiereizen door de Slavische gebieden. Omdat zij in tegenstelling tot de missionarissen uit het westen - de taal van de mensen spraken, vond het evangelie uiteindelijk gehoor. Zo was Naum erbij, toen zijn beide leermeesters in Rome hun Slavische vertalingen van de bijbel en de liturgische teksten ter goedkeuring aan paus Adrianus II († 872) voorlegden.

Zij brachten in Rome een nieuw enthousiasme te weeg: ze mochten in verschillende kerken aan het volk tonen hoe zij onder de Slaven liturgie vierden. De paus wijdde een aantal leden van de delegatie tot priester. En er wordt zelfs gezegd dat door toedoen van met name Naum een aantal zieken werden genezen, alleen al doordat hij ze met een medelijdende blik aankeek.

Maar bij terugkeer in Moravië bleek dat de vorst politieke banden was aangegaan met de Franken. Dat bracht met zich mee dat Frankische missionarissen vrij mochten prediken. Die missionarissen vonden de inlandse taal onwaardig voor bijbel en liturgie, hooguit mocht er in gepreekt worden. Voor het overige diende men zich te houden aan de westerse, Latijnse ritus.

Gevolg was dat de delegatie uit Rome gevangen werd gezet, en dat zij in hun zomerkleren de ijskoude winter in de gevangenis moesten doorbrengen. Uiteindelijk kwamen zij vrij; de legende zegt dat op Naums gebed de poorten vanzelf opensprongen. Vanaf dat moment waren de Slavische verkondigers alleen nog maar op de vlucht. Tenslotte vestigden zij zich ver van de bewoonde wereld aan het Meer van Ohrid. Dat was het begin van het beroemd geworden klooster dat naar Sint Naum is genoemd.

Vele monniken van overal op de Balkan voegden zich bij de grote Naum. Daar zette men het vertaalwerk en de prediking in het Slavisch onvermoeibaar voort.

Verering & Cultuur
Naum wordt genoemd ‘Verlichter der Bulgaren’ en hij wordt gerekend tot de Zeven Apostelen van de Slavische Volken.

Twintig juni is zijn zomerfeest: talrijke pelgrims komen naar zijn graf, ook aanhangers van andere godsdiensten. Zo kwamen in 1926 twee islamitische inwoners van Resna een klok aan het klooster schenken, omdat Vader Naum hun gebed had verhoord!


Bronnen
[107; 139; 140/12pp:128-130; 141; Dries van den Akker s.j./2007.12.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen