× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 586  Casaria van Villeneuve-les-Avignon

Info afb.

Casaria (ook Cazarie of Gosaria) van Villeneuve-les-Avignon, Frankrijk; kluizenares; † 586.

Feest 8 & 9 december.

Aanvankelijk was zij getrouwd met Valens. Maar toen deze werd gekozen tot bisschop van Avignon, stemde zij in met zijn benoeming. Zoals toen gebruikelijk was, zagen de echtelieden af van hun huwelijk omwille van het hogere doel. Zij trok zich terug als kluizenares op de zogeheten Mont Andaon, niet ver van Avignon op de plek waar later de abdij St-André-de-Villeneuve zou ontstaan.
Toen zij stierf was het Valens zelf die haar eerbiedig begroef op de plek waar zij de Heer had gediend. Hij liet een inscriptie aanbrengen, die thans wordt bewaard in de collegiale kerk. De eerste regels zijn verloren gegaan. Het restant luidt:

‘… mensibus et geminis concludens temporae vitae,
uiuit in aeternum, nullum moritura per aeuum.
Ista Valens fieri, fletu manente, rogavit,
iura sacerdotis seruans nomenque iugalis.

† Obiit bonae memoriae Casaria
medium noctis die domenico inlusciente,
VI idus decembres, quatragies
en VI post consulatum Basili iunioris uiri clarissimi consulis,
anno XII regno domine Cheldeberti Regis,
indictione quinta.’

[Casaria] - afsluitend haar levenstijd na [hoeveel jaar?] en twee maanden -
leeft nu in de eeuwigheid, en niet meer in sterfelijkheid.
Dit heeft Valens in tranen gevraagd dat zou gebeuren,
krachtens het priesterschap en als echtgenoot.

† Casaria - zaliger gedachtenis - stierf
om middernacht bij het aanbreken van de zondag
de zesde iden van december
de 46e na het consulaat van de schitterende consul Basilius de Jongere,
het 12e regeringsjaar van koning Childebert,
in het vijfde tijdperk.

Eeuwenlang werden haar relieken bewaard en vereerd in de abdijkerk.


Bronnen
[106»Gosaria; 390/14p:107; Dries van den Akker s.j./2014.04.18]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen