HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 521  Buite van Monasterboice

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Indrukwekkende ruïnes van Monasterboice.
Op de voorgrond één van de zogeheten hoogkruisen met Bijbelse scènes in reliëf gebeeldhouwd.
Op de achtergrond restant van een ronde toren uit de 9e of 10e eeuw, bestemd als uitkijkpost, voor voedselopslag en als veilig heenkomen in tijden van gevaar.
Ierland, Monasterboice