× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Tadec van Bretagne

Info afb.

Tadec van Bretagne, Frankrijk; abt & martelaar; † 6e eeuw.

Feest 2 december.

Naar het schijnt was hij afkomstig uit Neder-Bretagne, waar hij tegen het eind van de 5e eeuw geboren moet zijn. Hij werd monnik in een klooster in Cornouaille, waar hij na enige tijd tot abt gekozen werd.
Nu was het in die tijd gebruikelijk dat de abten van Cornouaille elkaar regelmatig ontmoetten om te overleggen. Dat was nodig, omdat de christelijke godsdienst nog in de kinderschoenen stond. Wat niet wegnam dat zich elke dag heidenen kwamen melden om christen te worden. Dit deed de heer van Faou veel verdriet. Hij wist natuurlijk van de vergadering der oversten en begaf zich daar met een legertje naartoe. De gelovigen bevonden zich juist in de kerk waar abt Tadec de mis opdroeg. De heer van Faou joeg de gewone mensen de kerk uit. Hij had het op de abt voorzien. Deze sprak juist de woorden uit: “Ook voor ons zondaars…”

Waarschijnlijk woorden ontleend aan de Schuldbelijdenis zoals die aan het begin van de mis door de priester gebeden werd: ‘We vragen te bidden voor ons zondaars…’

Terwijl hij de laatste adem uitblies, bad hij om vergeving voor zijn moordenaar. De monniken die zich in het koor bevonden, werden allen afgeslacht. Abt Jud of Judulus van Landevennec († 6e eeuw; feest 18 december) had weten te ontsnappen en vluchtte naar zijn klooster terug. Onder het bloed van zijn slachtoffers zette de heer van Faou de achtervolging in en kreeg de abt pas te pakken in zijn klooster waar hij hem het hoofd kliefde.
Toch bleken deze gebeurtenissen uiteindelijk een zegen voor de streek. Immers na dit alles verscheen er een monster dat de streek onveilig maakte en het met name gemunt bleek te hebben op de boosaardige heer van Faou. De mensen beschouwden het als een straf voor de moord op de monniken. Ten einde raad haalden ze Sint Pol de Léon erbij († 572; feest 12 maart). Hij wist de bedreigde heer te ontzetten en het ondier te verjagen. Waarop de hele bevolking zich tot Christus bekeerde.
De heer van Faou deed boete en stichtte de abdij van Daoulas. In de naam zou nog de reden van deze stichting doorklinken: ‘dubbele moord’.

Verering & Cultuur
Volgens Priziac zijn er in Finistère, Bretagne, minstens drie aardrijkskundige aanduidingen waarin zijn naam zichtbaar wordt (of verwijzen die toch naar Sint Tydecho: 6e eeuw; feest 17 december?):

Landudec (gem. Plogastel-St-Germain), St-Thudec (Poullaouen) en St-Thudec (Spézet): beide laatste in de gem. Carhaix-Plouguer).


Bronnen
[Gby.1991p:77.361.522; Pzc.375; Dries van den Akker s.j./2008.03.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen