× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw vóór Christus  Nahum Profeet

Info afb.

Nahum Profeet, ? , Juda; † 6e eeuw vóór Christus.

Feest 1 december.

Hij is de zevende van de twaalf zogeheten Kleine Profeten uit het Oude Testament. Hij was afkomstig uit de plaats Elkos. Voor het overige weten wij niets van zijn persoonlijke omstandigheden.

Hij trad op in Juda en kondigde daar de val aan van de stad Nineve en de ondergang van de grootmacht Assyrië. Niet lang daarna was dat inderdaad een feit: 612 vóór Chr.

Zijn boek opent met een lofzang op JHWH (01,02-10) als wreker van kwaad en rechter. Vervolgens klinken er woorden uit de mond van God zelf (01,11 - 02,14). In het derde en laatste hoofdstuk worden de thema’s uit het voorafgaande herhaald. Prachtig is de inclusie-structuur die Spronk aanwijst in ‘De Bijbel literair’ p.302:

02,01 van over de bergen kan men een boodschap van vrede horen
  ---02,02 een verstrooier is tegen u opgerukt
    ---02,07 de poorten van de rivieren worden opengezet
      ---02,08 dienaressen
        ---02,09 Nineve (hoofdstad van Assur)
          ---02,12 vraag: waar?
            ---02,14 Nu treed Ik tegen u op: Godspraak van JHWH der machten
            ---03,05 Nu treed Ik tegen u op: Godspraak van JHWH der machten
          ---03,07 vraag: wie?
        ---03,08 No (= Thebe, hoofdstad van Egypte)
      ---03,13 vrouwen
    ---03,13 wijd open voor de vijand staan de poorten van uw gebied
  ---03,18 uw volk is verstrooid
03,18-19 het volk van Assur is verstrooid over de bergen en men hoort het nieuws daarover


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen