× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1980  Ernesto, Guillermo, Luís en Carlos Abrego en een vriend

Ernesto Abrego, San Salvador, El Salvador, Midden-Amerika; priester & martelaar met zijn broers Guillermo, Luís & Carlos en een niet met name genoemde vriend; † 1980.

Sterfdag 23 november.

Ernesto Abrego is pastoor in de hoofdstad San Salvador en verdwijnt tezamen met zijn broer Guillermo Abrego.
    Het is 1980; op 24 maart van dat jaar werd aartsbisschop Oscar Romero tijdens het opdragen van de mis doodgeschoten (zie hieronder).
Hun beider broer Luis Abrego gaat samen met een vriend op onderzoek uit; hun lijken worden twee dagen later teruggevonden.
Tenslotte gaat een vierde broer, Carlos Abrego, op onderzoek uit. Hij woont op dat moment in het buurland Guatemala. Bij de grens gekomen ontvangt hij een oproep omdat men - naar men zei - nieuws had over zijn verdwenen broers. Ook hij verdwijnt...
Niet zalig of heilig verklaard.

Oscar Romero
Geboren op 15 augustus 1917 in de El-Salvadoriaanse plaats Ciudad Barrios. Hij ging naar Rome om er voor priester te studeren en werd in 1942 gewijd. In 1943 keerde hij terug naar El Salvador en bekleedde er diverse kerkelijke functies. In 1974 werd hij benoemd tot bisschop van Santiago de María en in 1977 tot aartsbisschop van San Salvador.
De priesters die onder de gewone mensen werkten, waren teleurgesteld, dat er weer een bisschop was benoemd uit de rijke bovenlaag van de bevolking. Hij stond bekend om zijn behoudsgezinde standpunten. In de eerste jaren van zijn bisschopsambt kon hij dan ook maar moeilijk geloven wat sommigen van zijn priesters vertelden. Hij was hun bisschop en zij moesten hem verantwoording afleggen van hun werk. Zij vertelden hoe arme arbeiders opkwamen voor beter loon en betere werkomstandigheden en hoe arme boeren vroegen om een klein stukje grond, zodat ze zouden kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, want het loon dat zij ontvingen van steenrijke grootgrondbezitters, was te enen male ontoereikend. De politieke leiders van El Salvador, die allemaal uit de rijke klasse afkomstig waren, bestempelden dit alles als 'communistische agitatie' en drukten elk verzet met harde hand de kop in. De priesters kwamen met gruwelijke verhalen over arme boeren die spoorloos verdwenen en wier lijken enige tijd later elders deerlijk verminkt werden teruggevonden. Zij vertelden over onschuldige mensen die afgemaakt werden door doodseskaders waarvan het zo goed als zeker was dat ze uit het leger voortkwamen of in dienst stonden van de mensen die zulke operaties konden betalen. Monseigneur Romero kon de verhalen eenvoudig niet geloven.

Voor hem kwam de ommekeer, toen de doden ook onder zijn priesters begonnen te vallen, mannen die hij vertrouwde en waardeerde. Vooral door de meedogenloze moord op de 49-jarige jezuïetenpater Rutilio Grande († 1979, 12 maart) gingen hem de ogen open. Vanaf dat moment stond hij aan de kant van de armen, net als Jezus in het evangelie. In een persoonlijk onderhoud met de pasgekozen president vroeg hij om opheldering. De zelfverzekerde president beweerde met een stalen gezicht, dat Pater Grande op het moment van zijn dood bezig was de mensen op te hitsen. Romero moet toen gezegd hebben: "Pater Grande was bezig kinderen te dopen. U bent een leugenaar." En dát in het bijzijn van de raadsmannen van de president. Op 23 maart 1980 deed de bisschop een hartstochtelijke oproep over de radio: "Een soldaat is niet verplicht te gehoorzamen aan een bevel dat tegen de Wet van God ingaat. Die Wet zegt: 'Gij zult niet doden!' Ik bid u, ik smeek u, ik gebied u in de naam van God: houdt op met de onderdrukking."
Net als Jezus heeft hij daarvoor met zijn leven moeten betalen. De volgende morgen droeg hij de mis op in de kapel van een zusterklooster. Bij die gelegenheid werd hij in zijn priestergewaden door een huurmoordenaar doodgeschoten.
Omdat zijn begrafenis op de televisie werd uitgezonden, was de hele wereld er getuige van hoe de mensen bij die gelegenheid riepen om rechtvaardigheid. Van hun bisschop hadden ze geleerd, dat je wel de mens Romero kon doden maar niet zijn geest, zoals hij zelf eens had gezegd in een gesprek met een van zijn vrienden. Daarop barstte er uit de geweren van de aanwezige soldaten een spervuur los. Voor de camera's bleven talloze doden en gewonden op het plein voor de kerk achter...
Monseigneur Oscar Romero werd op 14 oktober 2018 heilig verklaard.


Bronnen
[144; Dries van den Akker s.j./2007.11.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen