× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 574  Aemilianus de la Cogolla

Info afb.

Aemilianus (ook Aemilian, Ämilian, Emil, Emilianus, Émilien, Milhan, Millán of Misanus) de la Cogolla (verlatijnst tot Cucullatus; ook van Vergeye, soms verlatijnst tot Vergegium) osb, Aragon, Spanje; kluizenaar & abt; † 574.

Feest 12 november.

Hij was van eenvoudige afkomst en moet geboren zijn rond 474 of 484. Aanvankelijk was hij schaapherder in het gebied van de Rioja, Castilië. Volgens de legende viel hij eens in slaap toen hij wat op de citer zat te spelen. Hij droomde dat hij op hogere dingen uit moest zijn in het leven. Onmiddellijk ging hij op zoek en stelde zich onder leiding van een kluizenaar, Felix, die te Bilibin woonde in de buurt van Najara.
Na enige tijd keerde hij naar zijn geboortestreek terug om er het leven van een kluizenaar te leiden. Rond hem ontstond al spoedig een kloostergemeenschap, waarvan hij abt was. Vanwege zijn menslievendheid werd hij door bisschop Didymus van Tarragone tegen zijn zin tot priester gewijd. Deze vertrouwde hem de zielzorg van het plaatsje Vergeye toe (ook genoemd Berceo ten oosten van Burgos). Zijn pastorale zorg bleek zo groot dat zijn collega-priesters er niet aan konden tippen en er jaloers van werden. Ze maakten hem verdacht bij de bisschop, waarop deze zich genoodzaakt zag Aemilianus uit de zielzorg terug te trekken. Dat stelde hem in staat zijn geliefde kluizenaarsleven weer op zich te nemen.

Er zijn talrijke verhalen overgeleverd, waarin hij als wonderdoener wordt gepresenteerd: hij genas zieken, dreef duivels uit en deed goed waar hij maar kon. Kortom de mensen die over hem vertellen, presenteren hem als een soort nieuwe Jezus die in hun midden woonde en hun genade op genade bracht. Hij moet bijna honderd geweest zijn, toen hij stierf.

Verering & Cultuur
In 1030 werd een gedeelte van zijn gebeente overgebracht naar het naar hem genoemde en volgens sommigen door hem gestichte klooster San Millán.
Beroemd is zijn Romaanse reliekschrijn; deze bevindt zich thans in het Archeologisch Nationaal Museum te Madrid.


Bronnen
[000:bk; 000:bk:Madou-Camino:27.28(praalgraf); 000:sys; 101; 101a; 102; 103; 104; 106; 107; 108; 111a; 122; 138; 140; 190p:88; 229; 252; 500; Dries van den Akker s.j./2004.11.04]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen