× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw  Arsacius van Illmünster

Info afb.

Arsacius (ook Arsatius) van Illmünster, Beieren, Duitsland; bisschop & martelaar; † 5e eeuw.

Feest 18 mei & 17 juni (overbrenging relieken 15e eeuw) & 16 augustus & 12 november (in de St-Stefanuskerk).

Volgens een middeleeuwse legende was hij een leerling van Ambrosius van Milaan († 397; feest 07 december). Hij zou zijn leermeester als bisschop van die stad zijn opgevolgd. Een andere legende weet te vertellen dat hij de relieken van de Drie Koningen zou hebben overgebracht van Constantinopel naar Milaan; plus de koperen slang van Mozes.

Volgens geschiedkundigen gebeurde dit in de 6e eeuw door bisschop Eustorgius († 518; 06 juni).

In de 8e eeuw kwamen zijn relieken door toedoen van paus Zacharias († 752; feest 15 maart) naar het klooster der augustijner koorheren in het Zuid-Duitse Ilmmünster. In 1495 werden ze overgebracht naar München, maar sinds 1846 rusten ze weer in Ilmmünster.

- Tekst op paneel Arsacius te Illmünster -
Volgens de legende was hij de eerste en hoogste Milanees in rang na keizer Theodosius. Hij stamde uit een steenrijke familie, die echter niet katholiek was. Het schijnt dat zij de dwaalleer van Jovinianus aanhingen. Maar door het gebed en de prediking van de heilige Ambrosius kwam Arsacius tot het ware inzicht.
Grootmoedig gaf hij al zijn bezittingen weg, zei de valse leer vaarwel en werd een trouwe en toegewijde leerling van voornoemde heilige. Hij zette al zijn lichamelijke en geestelijke krachten in voor de Kerk in het bijzonder door te preken; daarbij ijverde hij in het bijzonder - tegen Jovinianus - voor de maagdelijkheid van Maria. Zinj door God geïnspireerde woorden zorgden ervoor dat velen in en om Milaan terugkwamen van hun zonden. De eerste vrucht van zijn arbeid was de bekering van zijn vader en moeder, Eustorianus en Laudina, zijn broer en zijn vrouw Eustorius en Kimara, plus nog 1200 anderen, mannen zowel als vrouwen. Uit Constantinopel bracht hij de lichamen van de heilige Drie-Koningen en de ijzeren slang van Mozes over naar Milaan. Na de dood van bisschop Ambrosius en zijn opvolger Simplicius werd Arsacius eenstemmig tot bisschop gekozen; hij werd meteen gewijd, waarbij een engel verscheen, die hem voor aller ogen een gouden kroon boven het hoofd hield. Arsacius stierf in het eerste jaar van zijn bisschopsambt: 399.

Arsacius wordt afgebeeld als bisschop met staf, Mozesslang en/of Driekoningenschrijn.


Bronnen
[000»sys; 103; 106; 107; 111a; 140; 180p:52; 212p:16; 229; Dries van den Akker s.j./2007.11.04]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen