× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 389  Donatianus van Brugge

Info afb.

Donatianus (ook Donas of Donatus) van Brugge, België; bisschop & martelaar(?); † 389.

Feest 14 oktober.

Hij was de zevende bisschop van Reims van 360 tot 389. In de 9e eeuw werd zijn gebeente door Karel de Kale, koning der Franken (840-877) geschonken aan Boudewijn, graaf van Vlaanderen, bij wijze van waarborg voor de goede verstandhouding en vrede.

Graaf Boudewijn vertrouwde Donatianus' gebeente toe aan het klooster van Torhout; daar werd het in de kerk bijgezet. Toen de Vikingers onze kusten onveilig maakten werd het gebeente in 864 overgebracht naar het versterkte Brugge en bijgezet in de O.L.Vrouwekerk; later omgedoopt in de St-Donaaskerk. Deze deed tot in de 16e eeuw dienst als kathedrale kerk. De monniken van Torhout volgden de relikwie naar Brugge en vormden daar de kern van het St-Donaaskapittel. Tijdens de Franse Revolutie werd de St-Donaas verwoest. Tot voor kort bevond zich op de plek waar hij gestaan heeft, een maquette van de toenmalige kerk. Donatianus' relieken werden in 1834 overgebracht naar de St-Salvatorskerk.

Hij is patroon van de stad en het bisdom Brugge. Daarnaast van boekenschrijvers en drukkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bliksem, droogte, hagelbuien, onweer, overstromingen en storm. In Nederland is er één kerk aan hem gewijd, de zogeheten Donatuskerk in het Groningse Leermens zo gedoopt vanwege Donatianus' bescherming tegen overstromingen.

Hij wordt afgebeeld als bisschop in vol ornaat (tabberd, mijter, staf) met een wiel, waarop vijf kaarsjes. (Volgens de overlevering was hij aan zijn eind gekomen doordat hij van een brug was afgegooid en verdronken. Paus Dionysius [† 268; feest 30 december] die zich toevallig op dat moment te Reims bevond, gaf opdracht een wiel met kaarsjes op het water te laten drijven: waar het wiel niet verder dreef, bevond zich het lijk van de heilige bisschop), aldus de legende.

Aan het feit dat de jaartallen niet kloppen, kan men zien dat het hier een legende betreft. Er is maar één paus Dionysius geweest in de geschiedenis; hij stierf in 268. Ruim honderd jaar later valt de marteldood van Donatianus, zodat het nooit Dionysius geweest kan zijn die ten tijde van Donatianus' dood in Reims was. Als dat verhaal op waarheid berust, zou het paus Siricius geweest moeten zijn: hij was in functie van 384 tot 399.


Bronnen
[000»jrb; 230p:250; 233p:302; 500; Dries van den Akker s.j./2007.10.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen