× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 542  Arthur Koning van Engeland

Info afb.

Arthur, koning van Engeland & uitvinder van de Ronde Tafel; Ü 542(?).

Feest 6 oktober.

Hij is de beroemde Keltische koning Arthur. Om zijn persoon zijn de bekende Arthurromans geweven met verhalen over Merlijn de Tovenaar, het zwaard in de steen, de Ridders van de Ronde Tafel en de Zoektocht naar de Graal.

Hij zou een vredelievend vorst geweest zijn, zeker naar de maat van zijn nogal woeste tijd. Hij treedt onder andere op in het verhaal van de Bretonse kluizenaar Efflam van Plestin (Ü 512; feest 14 oktober & 6 november). Hij was een Ierse prins. Samen met zijn vrouw Honora besloten zij allebei de eenzaamheid op te zoeken om voortaan geheel aan God gewijd als kluizenaars te leven. Ze staken het Kanaal over en juist toen ze bij de Blauwe Rots in Bretagne aan land wilden gaan, kwam er uit de naburige bossen een draak tevoorschijn die zich terugtrok in een grot aan de voet van de Rots. Volgens de oude kronieken maakte het ondier de hele omgeving onveilig en niemand durfde het te lijf te gaan.

Juist op dat moment kwam de beroemde koning Arthur van GalliŽ toevallig voorbij dat strand, herkende zijn verwant Efflam en snelde hem te hulp gewapend met knots en schild. Al de tijd dat het gevecht duurde, baden de Ierse prins en zijn gezellen hardop voor hun dappere verdediger. Uiteindelijk wist Arthur het ondier te doden. De overwinnaar had er een geweldige dorst van gekregen; dus zette Efflam het met verdubbelde ijver op een bidden en sloeg met zijn pelgrimsstaf tegen de rots daar. Plotseling sprong er helder water tevoorschijn, waaraan de held zijn dorst kon laven. Deze wonderbaarlijke bron is nog altijd te bezichtigen bij Toul-Efflam op de uiterste westpunt van het strand. Arthur nam afscheid van zijn neef en verdween in de bossen bij de kust op zoek naar nieuwe avonturen.

Een oud handschrift vermeldt hoe Arthur tijdens een oorlog (slag van Bath) drie dagen het kruis droeg op zijn schouders en vervolgens de overwinning behaalde.
Volgens de Arthurromans heeft hij inderdaad een kruis moeten dragen. Niet in staat om de driften van de dierbare mensen om zich heen te beteugelen, moest hij herhaaldelijk zijn eigen familieleden bestrijden, omdat dezen het steeds op zijn troon en kroon hadden voorzien. Tenslotte dwong zelfs de eer hem om de wapenen op te nemen tegen zijn beste vriend Lancelot, omdat deze er met zijn vrouw Guinevere vandoor was gegaan naar Bretagne.
Overigens vertellen dan weer Bretonse legenden, hoe in het gevolg van Arthur heilige mensen meekwamen, en in Bretagne het christelijke leven een nieuwe impuls gaven door kloosters en kerken te stichten.
Volgens een bepaalde overlevering zou Arthur begraven zijn in het beroemde klooster van Glastonbury, dat op de plaats stond van het vroegere Keltische heiligdom 'Avalon', een paradijselijk rustoord waar men zich terug kon trekken om hemelse krachten op te doen, zolang men althans het goede nastreefde; anders zou je de toegang niet meer weten te vinden.
Een oude kroniek van dat klooster noemt hem 'een heilige die nooit als zodanig officieel is vereerd'.

Volgens oude kronieken is koning Arthur gestorven op Pinksteren 542.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen