× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1940  Bernhardina Jablonska

Bernhardina (gedoopt Maria) Jablonska, Krakow, Polen; stichteres; † 1940.

Feest 23 september.

Zij werd op 5 augustus 1878 geboren in het Poolse plaatsje Pizuny Lukawica. Op achtjarige leeftijd ontmoette ze Pater Albert Chmielowski († 1916; feest 25 december), stichter van de naar hem genoemde Albertijnen, een Franciscaner congregatie die zich vooral met de zorg voor armen en noodlijdenden bezighoudt. Als Maria achttien is sluit ze zich bij hem aan, en sticht met hem een vrouwelijke tak, de Zusters Albertinessen, dienaressen van de armen. Een jaar later, in 1897, treedt ze zelf toe en neemt de naam Bernhardina aan.

Maar eenmaal geconfronteerd met de barre armoe in de opvanghuizen voor armen in Krakow, slaat haar de schrik om het hart. Dit gaat haar krachten te boven. Ze denkt er serieus over om weer uit te treden. Maar haar geestelijk leidsman, Albert, weet haar ervan te overtuigen dat hier haar roeping ligt; en dat het niet van haar, maar van de Heer afhangt.

Van dat moment af volgt zij de leerschool van de gehoorzaamheid. “Het is een kwestie van geven,m alleen maar geven,” zei ze een keer. Een op een ander moment: “De pijn van mijn mensen is mijn pijn.” Dat kon ze zo zeggen, omdat ze in die mensen de pijn van Jezus herkende. In 1902 wordt ze tot eerste algemeen overste gekozen. Als ze  in 1902 aantreedt, telt de congregatie dertig leden; bij haar dood zijn het er vijfhonderd, verspreid over vijfenvijftig vestigingen.

Op 6 juni 1997 werd ze door paus Johannes Paulus II zaligverklaard.


Bronnen
[Wi5.2006; Dries van den Akker s.j./2009.05.28]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen