× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 690  Theodorus van Canterbury

Info afb.

Theodorus van Canterbury (ook van Tarsus), Engeland; bisschop; + 690.

Feest 19 september.

Hij werd rond 602 ergens in Klein-AziŽ geboren (= nagenoeg het huidige Turkije). Zijn opleiding kreeg hij in de stad Tarsus, CiliciŽ (in het zuidoosten van het huidige Turkije). Hij bracht vervolgens enige tijd door in de Griekse hoofdstad Athene en werd monnik in Rome. Hij was typisch een intellectueel. Men was dan ook niet weinig verbaasd toen hij in Rome gekozen werd tot de nieuwe aartsbisschop van het verre Canterbury in BrittanniŽ overzee. De beoogde bisschop ('bisschop-elect') Wighard was namelijk in Rome gestorven, voordat hij zijn ambt had kunnen uitoefenen; toen was het de Afrikaan Sint Adrianus (+ 710; feest 9 januari) geweest, die paus Vitalianus (+ 672; feest 27 januari) attendeerde op Theodorus. Deze was op dat moment 66 jaar oud. Wat zou zo'n bejaarde kamergeleerde in het verre Canterbury nog tot stand kunnen brengen?

In gezelschap van Adrianus en Benedict Biscop (+ 690; feest 12 januari) kwam hij in 669 vanuit Rome naar Zuid-Engeland. Daar pakte Theodorus zijn taak energiek aan; intussen werd Adrianus abt van het Petrus- en Paulusklooster in Canterbury.

TweeŽntwintig jaar zou de oude man zijn bisdom leiden. Hij trof het aan als een goed georganiseerd missiegebied; hij zou het achterlaten als een perfect georganiseerde kerkprovincie. Hij wordt de tweede stichter van het bisdom Canterbury genoemd. Om te beginnen maakte hij een visitatiereis door zijn bisdom en vulde de opengevallen bisschopszetels op. In 672 zat hij te Hertford de eerste bisschoppenvergadering van de Engelse kerk voor. Hij was betrokken bij de nasleep van de beroemde syndode van Whitby, die in 664 had plaats gevonden en waar de Ierse monniken en de monniken die zich op Rome oriŽnteerden nog scherper tegenover elkaar waren komen te staan. Zijn hervormingsgezindheid ging soms zelfs grote mannen als bisschop Wilfred van York (+ 710; feest 24 april) te ver.
Als geleerde bevorderde hij het niveau van het onderwijs op de kloosterscholen, liet boeken afschrijven en bibliotheken aanleggen; de huidige, beroemde bibliotheek van Canterbury bezit er nog boeken van. De school van St-Alfege stond bekend als een school uit de 7e eeuw, die nieuw leven was ingeblazen door Sint Theodorus; er ging zoveel prestige vanuit dat koning Hendrik VIII (+ 1547) zes eeuwen later er de 'King's School' (Koninklijke School) van maakte. Daarnaast toonde Theodorus zich bezorgd voor een goede geest onder zijn geestelijken en het persoonlijk welzijn van de mensen.
Tegenwoordig bevindt zich zijn sarcofaag in de Sant' Apollinare in Classe te Ravenna.


Bronnen
[000ĽMildrith; GrM.1995p:8; Ha1.1838/1p:354; Lin.1999; Mty.2001; Nwm.z.j.jr0690; Rgf.1991p:476; RR2.1640/2Ľ09.19; Vce.1990; Dries van den Akker s.j./2007.09.12]>

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen