× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 560  Bohamad van Celciacum en 6 gezellen

Erneus (ook Erin, Erinée, Erineus, Ernaeus, Ernée, Ernié, Herné of Herneus) van Celciacum osb, Frankrijk; abt, tezamen met zijn gezellen Alneus (ook Alnée), Bohamad, Alveus (ook Adelwig, Alwig of Auvieu), Front, Gal (ook Gault) & Brictius (ook Brice); † ca 560.

Feest 4 (Bohamad) & 9 augustus (& 2 [Alveus] & 7 [Bohamad]) & 11 september (Alveus; Erneus in Le Mans) (& 3 [Bohamad] & 14 november [Alveus]).

Reeds op jonge leeftijd verliet hij het ouderlijk huis in de Auvergne en trok samen met Alneus en Bohamad de eenzaamheid in. Zij vestigden zich als kluizenaars in Passais.

In het jaar 560 kregen zij bezoek van koning Chlotarius, die op veldtocht was tegen zijn zoon Chramnes die tegen hem in opstand was gekomen en gesteund werd door de Bretonse vorst Conomor. Erneus onthaalde zijn hoge gasten op religieuze gezangen in de kapel en op verfrissende wijn. Het verhaal wil dat er niet genoeg wijn in voorraad was voor zo'n groot aantal mensen. Maar op het gebed van de abt had niemand tekort. Tevens voorspelde abt Erneus de koning een eclatante overwinning in de strijd. In ruil voor al deze zegeningen begunstigde de koning het klooster met royale schenkingen.

Toen hij eens met zijn broeders behoorlijk ver van het klooster vandaan aan het werk was op het land, kwam een vrouw naar hem toe met haar kindje dat stom was. In tranen sprak zij tot hem: "Dienaar Gods, ik heb vannacht gedroomd dat een vriend van God tegen me zei mijn kind naar u te brengen, want u zou in staat zijn het kind zijn stem terug te geven." De heilige antwoordde verbijsterd: "Als het kind geneest, komt dat door God en niet door mij. Ik ben maar een arme zondaar. Ga naar de kerk, bid daar voor uw kind en stop iets in het offerblok. Zodra ik klaar ben met mijn werk, zal ook ik voor hem bidden." De vrouw deed wat hij gezegd. Ook hij ging na het werk met de hele communiteit in gebed. Hij zalfde de lippen van het kind met heilige olie, en hield de hele nacht niet op met bidden. Toen het de volgende ochtend licht werd, kreeg hij waarom hij zo had gesmeekt.

Enige tijd later werd er een zeer oude man naar hem toegebracht; hij had het gezichtsvermogen verloren. Erneus raakte zijn ogen met speeksel aan, zegende hem met heilige olie, en riep daarbij de naam van Jezus aan. Op hetzelfde moment herkreeg de man weer het gezicht.

Weer later werd een van de monniken doodziek; het liep duidelijk af met hem. Alle broeders kwamen aangesneld om het met hun gebeden bij te staan. Tegelijk ging men Erneus waarschuwen dat die broeder stervende was. Maar de abt zei: "God kan hem ons teruggeven. Hij kan ervoor zorgen dat we zijn verlies niet te betreuren hebben, maar dat we getroost zullen worden door zijn aanwezigheid." En hij voegde er aan toe: "Ga vlug naar die broeder te en zeg hem uit naam van de gehoorzaamheid dat hij niet van ons mag heengaan voordat ik er ben." "Maar vader", sprak de boodschapper, als u niet opschiet zult u hem echt niet meer levens aantreffen. Zelfs ik ben bang dat ik al te laat zal zijn." Maar Erneus zei: "Doe wat ik je gezegd heb. Ik zal intussen de gezongen heilige mis opdragen. Als dat afgelopen is, kom ik hem de heilige communie brengen." Vader abt deed alles precies zoals hij gezegd had. Hoewel de stervende al niet meer ademhaalde en geen woord meer kon uitbrengen, knapte hij weer helemaal op zodra hij de heilige communie ontvangen had. Hij mankeerde op slag niets meer. Hij heeft daarna nog vele jaren geleefd en vertelde zelf het wonderverhaal aan degene die de geschiedenis van de heilige abt op papier heeft gezet.

Sint Erneus stierf op 9 augustus rond het jaar 560. Hij werd bijgezet in de plaatselijke Sint-Joriskerk. Tijdens de invallen van de Noormannen werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de de kerk van Onze Lieve Vrouwe te Beaune.

Hij is patroon van Ceaucé.


Bronnen
[340; 390/9p:415-420; Dries van den Akker s.j./2002.10.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen