× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 103  Iris van Gerapolis

Info afb.

Iris van Gerapolis, Klein-Azië; dochter van diaken Filippus; † 103.

Feest 4 september.

Volgens de overlevering was Filippus afkomstig uit Cesarea en had hij vier dochters, die de gave van de profetie hadden ontvangen [Handelingen 21,09].

Hoewel er reeds in de oudste bronnen verwarring bestaat over de vraag wie deze Filippus is, gaat het hier volgens de historici niet om de apostel uit de evangeliën, maar om diaken Filippus. In het zesde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen wordt verteld, dat er zeven diakens worden aangesteld uit de kring van de Grieken met de bedoeling dat zij vooral de bedeling van de Griekse weduwen en wezen zouden behartigen. Een van hen heette Filippus. Hij duikt nog één keer op. Dan horen we hoe hij een hooggeplaatste eunuch aan het hof van Kandake tot Jezus bekeert en doopt (Handelingen 8,26-40). Deze Filippus dus schijnt vier dochters gehad te hebben. Het is niet duidelijk, of we hier het woord 'dochter' letterlijk moeten nemen, of dat we het moeten verstaan in de gelovige zin van het woord: in dat geval zouden het dus bekeerlingen zijn van Filippus: hij had ze - in Christus - verwekt. Overigens spreekt de legende die veronderstelling tegen. Die beweert immers, dat Hermione en haar zuster Eutychis leerlingen waren van Petronius, een leerling van de apostel Paulus. Uit andere bronnen is er geen Petronius bekend. Of het moest zijn dat hij dezelfde is als de bisschop Petronius die Hieronymus noemt als martelaar in Klein-Azië, tezamen met Modestus en nog twaalf medechristenen. Hij vermeldt er geen jaartal bij. Zij worden herdacht op 12 maart.

Die dochters worden elk als heilige vereerd: hun gezamenlijke feestdag staat op 4 september. Naar verluidt heetten zij Eutychè (ook Eutychia, Eutychis; † begin 2e eeuw), Hermione van Efese († ca 117), Iris van Gerapolis († 103) en een vierde die nu eens Filippa dan weer Charitina wordt genoemd († begin 2e eeuw). Van deze dochters staan Charitina en Eutychis te boek als martelares, de andere twee als geloofsverkondigsters.

Iris zou geboren zijn in Bethsaïda, Palestina. Zij vergezelde haar vader op diens missiereizen naar Klein-Azië. Na diens dood zette zij het bekeringswerk voor Christus voort. Zij zou gestorven zijn in het jaar 103 en begraven op 4 september.


Bronnen
[014; 111ap:262; 500; Dries van den Akker s.j./2007.08.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen