× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 358  Paulinus van Trier

Info afb.

Paulinus van Trier, Duitsland; 6e bisschop & martelaar; † 358.

Feest 31 augustus.

Net als zijn voorganger, Sint Maximinus, is hij waarschijnlijk afkomstig uit Aquitanië. Hij staat te boek als leerling van Agritius en Maximinus. Wellicht kwam hij samen met Maximinus naar Trier.

Hij is het die het stoffelijk overschot van zijn voorganger in Silly gaat terughalen. Dat verliep - aldus de legende - niet zonder slag of stoot, want de plaatselijke bevolking wilde het graf van een heilige die zoveel wonderen verrichtte, niet kwijt. De gelovigen hielden dan ook de heilige plek bezet. Maar als bij heldere hemel brak er zo'n plotseling onweer los dat de verzamelde gelovigen een veilig heenkomen moesten zoeken. Dat was voor Paulinus het teken uit de hemel: hij maakte zich meester van de kostbare schat en wist die uiteindelijk veilig en wel naar zijn bisschopsstad over te brengen.
[Gué.1880/10p:371]

Op zijn beurt raakte hij verwikkeld in de strijd met de arianen.

Tijdens de bisschoppenconferentie te Arles van 353 was hij de enige die zich keerde tegen de veroordeling van Athanasius. Daarop veroordeelde de ariaansgezinde keizer Constantius hem tot verbanning naar Frygië, Klein-Azië. Vijf jaar lang bracht hij er door in grote ontberingen en stierf in 358. Dat is de reden, waarom hij te boek staat als martelaar.

Hij werd opgevolgd door Sint Bonosus.

Verering & Cultuur

Het was bisschop Felix die - naar het schijnt in 396 - zijn stoffelijk overschot naar Trier terughaalde en in een cederhouten schrijn liet begraven op de noordelijke begraafplaats. In datzelfde jaar gaf de bisschop opdracht boven het graf een aan hem toegewijde kerk te bouwen. Zowel de plek als de relieken moeten - mede door de woelingen van de volksverhuizingen? - in vergetelheid zijn geraakt, want in 1072 wordt de crypte herontdekt, waarin hij tezamen met de resten van de eerste Trierse Martelaren was ondergebracht.

De in 1914 overleden Beissel schrijft: 'Buitengewoon belangrijke resultaten bood het recente onderzoek van het graf van Sint Paulinus van Trier. Men trof namelijk de houten schrijn aan, waarin het gebeente van de heilige sinds de 5e eeuw heeft gerust, alsmede een zilveren votiefplaat waarop ene Eleuthera verklaart dat zij de kosten voor de rijke inrichting van het graf voor haar rekening heeft genomen.' Hij voegt er nog aan toe hoeveel belang men destijds blijkbaar hechtte aan relieken, als men bedenkt hoe die van Paulinus op dezelfde manier uit verre landen waren teruggehaald, als hij zelf had gedaan met die van zijn voorganger! Naar het schijnt zou een gedeelte van Paulinus' schrijn nog altijd te zien zijn.


Bronnen
[Bei.1983/1p:6.119;Kib.1990/8kol:128; Lin.1999;Mül.1860p:427; RR2.1640»08.31; S&S.1989p:255; TSÉ.1994p:220;Dries van den Akker s.j./2007.07.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen