× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 700  Ermel van Molhain

Info afb.

Ermel (ook Elmar, Elmer, Elmère, Elmerus, Ermelius of Ermelus) van Molhain (ook van Luik), België; missiebisschop; † ca 700.

Feest 25 & 27 & 28 augustus.

Hij is patroon van de collegiale kerk van het kleine plaatsje Molhain, gelegen in het bisdom Luik, in de Ardennen op de grens van Frankrijk en België. In één van de vieringszwikken van het plafond vinden wij hem in stuc uitgebeeld. Van oudsher zouden zijn relieken in die kerk bewaard worden. Volgens zeggen waren ze in de middeleeuwen voorwerp van intensieve verering: ze zouden duizenden pelgrims getrokken hebben. Was hij een tot bisschop gewijde zwerfmonnik uit Ierland, die in deze streken het christelijk geloof verkondigde?

Dat hij uit Ierland, Schotland of Wales afkomstig zou kunnen zijn, valt af te leiden uit zijn naam; deze vertoont verwantschap met de Keltische naam Armel.


Bronnen
[000;000;100»08.28;111a:251;340»Elmer;390/10p:190»Elmer Dries van den Akker s.j./2007.07.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen