× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6-7e eeuw  Elouan van Bretagne

Info afb.

Elouan (ook Luan of Lugianus) van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar; † 6e à 7e eeuw.

Feest 10 maart & 28 augustus.

Hij was ten tijde van de heilige koning Judicaël († 658; feest 16 december) vanuit Ierland naar Bretagne overgestoken om er het leven van een kluizenaar te leiden. Sommigen veronderstellen echter dat hij een echte Bretonner was. De vorst onderkende zijn kwaliteiten en schonk hem een terrein in het bos langs de beek Douef, niet ver van zijn residentie in Gaël. Zo had hij hem dicht bij zich in de buurt. Maar Elouan verlangde naar het teruggetrokken leven van een kluizenaar. Hij riep de hulp in van de biechtvader van koningin Morone, Sint Bili.

Dit kan niet de bisschop zijn van Vannes († 943?; feest 23 mei of 23 juni); die leefde in de 9e à 10e eeuw. Wellicht gaat het om Sint Bihi die vereerd wordt in dezelfde regionen als Elouan. In dat geval is het niemand minder dan Sint Bieuzy († 6e eeuw; feest 24 november)…!? Of hebben we toch weer van doen met een derde die een vergelijkbare naam droeg?

Waarschijnlijk op diens voorspraak schonk de vorst Elouan een nabij St-Guen (gem. Mûr-de-Bretagne, Côtes-du-Nord). Bili ging zelf mee om het in te wijden. In de verlaten kluizenarij nabij Gaël werd Elouan opgevolgd door zijn leerling Sint Léry († 7e eeuw; feest 30 september).

Blijkens een raam in de kerk van Tréhorenteuc was hij het die Sint Onenna de maagdensluier oplegde en haar de geloften afnam.

Verering & Cultuur
In de nabijheid van St-Guen is er een buurtschapje dat zijn naam draagt. Men vindt er nog een kapel uit de 17e eeuw en een aan hem toegewijde bron die mogelijk veel ouder is, wellicht zelfs op hem teruggaat. Zijn graf wordt bewaard in de kerk van St-Guen. Oorspronkelijk zou hij begraven zijn geweest in de sarcofaag bij de bron.

Zijn verering zou nieuw leven zijn ingeblazen door de prediking van de volkspredikant pater Julien Maunoir († 1683; 28 januari).

Een beeld van hem prijkt onder een afdak tegen de buitenmuur van de fraaie kapel van St-Léry.


Bronnen
[DSB.1979p:127; Gby.1991p:202.232.309.483; Lo1.1837p:L; Pzc.2002p:424; Dries van den Akker s.j./2009.06.22]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen