× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† ca 303  Luxorius van Pisa, met Cisellus en Camerinus

Info afb.

Luxorius (ook Lussorio [SardiniŽ], Luxurius of Rossore [Pisa] en Ruxorius) van Pisa (ook van SardiniŽ), ItaliŽ; martelaar met Cisellus en Camerinus; Ü ca 303.
Feest 15 juni & 21 augustus

Luxorius was een Romeins soldaat, gestationeerd op het eiland SardiniŽ. Als eerste officier van de stadhouder, Delfius geheten, bracht hij de maatregelen ten uitvoer die door keizer Diocletianus (285-305) tegen de Christenen waren uitgevaardigd. Zo kwam hij in het bezit van hun heilig boeken. Door nieuwsgierigheid gedreven sloeg hij het boek van de psalmen op. Hij werd er zo door getroffen dat hij besloot zich bij de Christenen aan te sluiten. Hij gooide zijn levenswijze om, begon te bidden en de Heilige Boeken te bestuderen. Prompt werd hij aangebracht bij stadhouder Delfius. Deze beschuldigde hem van plichtsverzuim en ongehoorzaamheid aan de keizer zelf. Tevergeefs probeerde Delfius Luxorius tot andere gedachten te brengen, en andersom: ook de pogingen van Luxorius om de magistraat ervan te overtuigen dat de Romeinse goden van nul en gener waarde waren, bleken vruchteloos. Na een afkoelingsperiode van enkele dagen in de gevangenis deed Delfius nog een poging zijn voormalige vertrouweling te redden. Maar deze gaf geen krimp. Twee jongens, Cisellus en Camerinus, zouden hem hebben aangespoord standvastig te blijven en meer waarde te hechten aan zijn doopsel dan aan de bedreigingen van de Romeinse overheid. Tezamen met hen werd hij op het forum gegeseld en vervolgens onthoofd.

Verering & Cultuur
Hun namen staan opgetekend in het Martelarenboek van Sint HiŽronymus dat dateert uit het begin van de 5e eeuw.
In 722 zouden hun relieken door de Lombardische koning Liutprand zijn overgebracht naar Pavia. In 1088 vond een tweede overbrenging plaats, en wel naar Pisa. Geleidelijk verspreidde zich zijn verering over geheel Toscane. In 1427 vroegen de Broeders van de Orde der Humiliati aan de beroemde beeldhouwer Donatello (Ü 1466) een reliekschrijn te vervaardigen voor de schedel van de heilige. Hij makte een prachtige buste die in hun bezit bleef tot hun opheffing in 1571. Thans bevindt de schrijn zich in het Nationaal Museo San Matteo te Pisa.

Patronaten
In Pisa werden zij de patroonheiligen van de kanunniken, omdat zij Ė volgens de overlevering Ė psalmen zongen op het moment dat zij werden gefolterd en ter dood gebracht. De drie zijn patroonheiligen van de Italiaanse stad Pisa.


Bronnen
[Bdt.1925; Hlw.1924; Rge.2002; https://en.wikipedia.org/wiki/Luxorius_(saint); Dries van den Akker s.j./2022.07.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen