× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1622  Lodewijk Frarijn met 14 gezellen

Info afb.

Lodewijk (ook Ludovicus) Frarijn (ook Flores) op, Nagasaki, Japan & Antwerpen, België; martelaar met 14 gezellen; † 1622.

Feest 17 & 19 & 20 augustus.

Hij werd rond 1570 geboren te Antwerpen in het huis Heerbrandt op de hoek van de Wol- en de Wijnstraat waar zijn vader een groothandel in graan had. Het was de bedoeling dat hij zijn vader in de zaak zou opvolgen. Met het oog daarop deed hij zijn studies in Gent. Maar tijdens de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog koos vader voor de Spaanse koning en week met zijn gezin uit naar Spanje. Vanaf dat ogenblik werd hun naam Frarijn ‘verspaanst’ tot Florès.
Vervolgens vertrok hij naar México om daar zijn geluk te beproeven. In México trad Lodewijk in bij de dominicanen te San-Hyacinto en werd er socius (= rechterhand) van de novicemeester. In 1602 vertrok hij naar de missie op de Filippijnen. Dan horen we achttien jaar niets meer van hem. We mogen aannemen dat hij vanuit het San-Domingoklooster te Manila plichtsgetrouw werkt als missionaris.

Maar als hij in 1620 hoort dat in Japan de christenen vervolgd worden, en dat gelovigen zonder priester of catechist achterblijven meldt hij zich aan om clandestien naar Japan te gaan. Op 5 juni 1620 vertrekt hij met de Spaanse augustijner pater Pedro de Zuñiga op de boot van de Japanse bekeerling kapitein Joachim Hirayama-Diz richting Japan; de gehele bemanning bestaat uit leden van de door de Dominicanen gestichte Broederschap van de Heilige Rozenkrans. Op 22 juli wordt hun schip in de buurt van Formosa (= het huidige Taiwan) door Hollandse zeerovers onderschept en opgebracht naar de Japanse havenstad Firando om daar aan de Hollandse autoriteiten te worden voorgeleid. Die hebben er geen enkel belang bij dat de verboden christenmissionarissen hun handel bedreigen. Zij zullen dus eerst proberen het zaakje zelf af te handelen. Maar als dat niet lukt, zullen ze zich betrouwbare handelspartners tonen door de missionarissen aan de Japanners over te dragen. Het gezelschap arriveert op 4 augustus op de Hollandse handelspost. De zeeschuimers zullen er wel een flinke beloning voor hebben opgestreken…

De Hollandse gouverneur probeert hun identiteit te achterhalen. Maar omdat ze de Japanse bemanning van hun boot in gevaar brengen, als ze zeggen priester te zijn, doen ze er het zwijgen toe en ontkennen dat zij missionarissen zijn. Maar pater Zúñiga is al vaker in Japan geweest en wordt door talloze mensen herkend als priester. De hele groep, die vijftien personen telt, wordt in een kooi opgesloten. Van pater Frarijn is de identiteit nog altijd niet aan het licht gekomen. Op 22 maart probeert hij te ontsnappen door bij het lozen van afvalwater in zee, in een boot te springen en zee te kiezen. Maar tevergeefs. Nu bekent hij ook priester te zijn en wordt hij bij pater Zúñiga opgesloten. Van nu af is het een zaak van de Japanners.

Op 17 augustus wordt het hele gezelschap overgebracht naar Nagasaki. Ze krijgen nog een kans het er levend van af te brengen. Ze hoeven alleen maar hun geloof te verloochenen. Het is een afvallige Japanse priester, Thomas Araki, die zich met die taak belast. Hij houdt hun voor welk een aangenaam leven hij nu lijdt aan een van de Japanse hoven. Maar hij heeft geen enkel succes. Daarop worden de beide paters en de kapitein veroordeeld tot de brandstapel en de andere twaalf tot de dood door het zwaard.

Op 19 augustus 1622 wordt het vonnis ten aanschouwen van een enorme menigte op het centrale plein van Nagasaki voltrokken. Eerst worden de twaalf bemanningsleden onthoofd. Daarna worden de resterende drie op geraffineerde wijze langzaam levend verbrand. Pater Frarijn bezwijkt als eerste.
Door toedoen van een medebroeder, pater Diego Collado, komen in 1634 Lodewijks relieken naar Manila.
Op 7 juli 1867 worden de martelaars door paus Pius IX († 1878; feest 7 februari) zalig verklaard. Het zijn:

Lodewijk Frarijn (Florès)Dominicaans priester
Pedro de ZúñigaAugustijner priester
Joachim Hirayama-DizKapitein
Antonius YamadaBemanningslid
Bartholomeus MohioyeBemanningslid
Jacobus Matsuo DenshiBemanningslid
Johannes Nagata MatakichiBemanningslid
Johannes SoyemonBemanningslid
Johannes YagoBemanningslid
Laurentius RokuyemonBemanningslid
Leo SukeyemonBemanningslid
Marcus Takenoshima ShinyemonBemanningslid
Michael DíazBemanningslid
Paulus SankichiBemanningslid
Thomas KoyanagiBemanningslid

Bronnen
[BjL.1986p:101; Bvl.1987 p:90-91; Lin.1999; Mty.2001; Rge.1989; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2008.02.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen