× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1925  Leo Dehon

Info afb.

Leo Dehon, Brussel, BelgiŽ; stichter; Ü 1925.

Feest 12 augustus.

Hij werd op 14 maart 1843 geboren in het Franse plaatsje La Capelle. Hij ontving zijn priesterwijding te Rome in 1868. Met het oog op de zorg voor de arme gelovigen stichtte hij op 28 juni 1878 te St-Quentin, Frankrijk, de Congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus. Tien jaar later werd zij officieel door Paus goedgekeurd. Op dit moment heeft deze gemeenschap vestigingen over heel Europa, in de verenigde Staten van Amerika en BraziliŽ.

Bidprentje
Leo Dehon werd op 14 maart 1843 geboren in het Noord-Franse plaatsje La Capelle. Zijn ouders waren welgestelde katholieken, die Leo een uitstekend verzorgde opvoeding gaven. Het was hun vurige wens dat Leo advocaat zou worden en inderdaad behaalde hij in 1864 de titel van meester en doctor in de rechten. Leo zelf voelde echter een andere roeping. Hij wilde priester worden, maar vond daarbij veel tegenkanting, vooral van zijn vader, die hem een reis liet maken door Europa, Noord-Afrika en het H. land opdat zijn gedachten zouden veranderen. Maar bij zijn terugkomst stond onherroepelijk vast, dat hij zich geheel en al aan God zou wijden.
Hij werd student aan de Gregoriaanse universiteit te Rome (1855) en in 1868 ontving hij de H. priesterwijding. Als doctor in de wijsbegeerte, godgeleerdheid en kerkelijk recht keerde hij in 1871 in zijn bisdom terug. Zijn standplaats werd St-Quentin, waar hij zich als eerste wijdde aan de zielzorg onder de jeugd en de arbeidersklasse. Ook de pers had zijn volle belangstelling.

Zes jaar later stichtte, ook te St-Quentin, zijn Congregatie van Priesters van het H. Hart. 28 juni 1878 sprak hij zijn H. geloften uit. Kanunnik Leo Dehon werd pater Johannes van het H. Hart. Gedurende zijn verdere leven bleef hij zijn Congregatie als Generaal Overste besturen. Hij stierf te Brussel op 12 augustus 1925.

Zijn levenswerk is zijn congregatie, die tot doel heeft het beleven van de geest van liefde en slachtoffering tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus. de werkzaamheden harer leden zijn van allerlei aard: onderwijs - jeugdzorg - parochiewerk - missie, maar altijd met een voorkeur voor de minst bedeelden op deze aarde. Hun hoofdwerk echter blijft de verspreiding van de geest van liefde en eerherstel onder priesters en volk - als grondslag voor de vernieuwing onze maatschappij, in Christus.

Enkele kerngedachten van Pater Johannes Leo Dehon
De godsvrucht tot het H. Hart is niet zo maar een devotie, maar een werkelijke vernieuwing van christelijk leven. Alleen het Hart van Jezus kan aan de wereld de liefde teruggeven, die zij verloren heeft. Het Hart van Jezus alleen zal het hart kunnen terugwinnen van de verloren massa.

Slachtoffer te zijn van het Goddelijk Hart vereist een bijzondere kunst. Die kunst moeten wij leren en daarin moeten wij zonder ophouden voortgang maken. Het geheim van deze levenskunst ligt in onze gelijkvormigheid met Gods Wil. Om slachtoffer te zijn heeft men geen gezond gestel of een krachtig lichaam nodig. Het komt er slechts op aan afstand te kunnen doen van zichzelf, zich te kunnen overgeven, Gods wil te aanvaarden of die ons vreugde bracht of lijden. Vaak zal het Gods behagen zijn ons slechts het offer van Moriah te vragen...


Bronnen
[000; 000Ľsys; 111a; 229p:419]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen