× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 623 of 626  Gaugericus van Kamerijk

Info afb.

Gaugericus (ook Gau, Géry, Gorik) van Kamerijk (ook van Arras, van Atrecht en/of van Cambrai), België; bisschop; † 623 of 626.

Feest 11 & 12 (bisdommen Gent & Mechelen-Brussel) augustus.

Gaugericus werd rond 555 geboren in het plaatsje Eposium, tegenwoordig Carignan, in de Ardennen. Zijn vader heette Gaudentius en zijn moeder Austradiola. Al gauw naam de plaatselijke pastoor hem onder zijn hoede. Deze maakte hem misdienaar en koster; en leerde hem de psalmen. Gaugericus bleek de lessen ook in praktijk te brengen door werken van naastenliefde; hij voelde zich met name aangetrokken tot de armen.
Bij een bezoek van bisschop Magnerik van Trier werd hij door zijn pastoor naar voren geschoven als zijn meest veelbelovende koorknaap. De bisschop onderkende zijn kwaliteiten en beloofde hem diaken te zullen wijden als hij alle psalmen goed en wel uit zijn hoofd zou kennen. En zo geschiedde.
Toen bisschop Vedolf van Kamerijk stierf, werd Gaugericus aangezocht om hem op te volgen. Daarmee ging de droom van Magnerik niet in vervulling. Deze had gehoopt hem als zijn opvolger in Trier te krijgen.
Zijn voornaamste werk bestond erin het christelijke geloof en de christelijke cultuur te verbreiden. Hij deed dat door de laatste restanten van heidendom te vernietigen; bv. liet hij een afgodsbeeld op een berg even buiten Kamerijk verwijderen en bouwde op diezelfde plaats de Sint-Medarduskerk. Naast dat alles had hij veel hart voor de armen, de gevangenen en de slaven. Het schijnt, dat hij op de dag van zijn bisschopswijding eigenhandig een twaalftal gevangen uit de boeien heeft bevrijd, waar de Heer van Kamerijk dat te enen male weigerde.

Verering & Cultuur
Na zijn dood werd hij begraven in de Sint-Medarduskerk. Later verrees daar ook een nog een klooster.
Hij wordt afgebeeld met een draak aan zijn voeten, symbool van het heidendom.
Hij wordt vooral vereerd in de bisdommen Gent en Mechelen-Brussel.


Bronnen
[122; 125p:66-67; 193p:101; 200; Dries van den Akker s.j./2008.02.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen