× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 590  Blane van Dunblane

Blane (ook Blaan of Blain) van Dunblane, Schotland; bisschop; † ca 590.

Feest 10 & 11 augustus.

Hij was de opvolger van Cathan van Kingarth († 6e eeuw; feest 17 mei). Deze had zijn vaderland achter zich gelaten om ergens in de eenzaamheid het leven van een kluizenaar te kunnen leiden. Uiteindelijk was hij terecht gekomen op het eiland Bute, waar hij o.a. klooster Kingarth had gesticht.

Hij was in gezelschap geweest van zijn zuster Ertha of Bertha. Maar deze had hij verstoten - aldus de legende - toen bleek dat zij zwanger was van een onbekende man. Sommige tradities weten te vertellen dat die man de koning van de Schotten zelf was, Aidan. Voor straf zette Cathan zijn zus met het pasgeboren kind, Blane dus, in een stuurloos bootje en gaf haar aldus met de gestrengheid van de oude Kelten prijs aan de willekeur van de stromingen. Het vaartuigje zou in Ulster op de kust terecht gekomen zijn. Daar werden moeder en kind opgevangen door Sint Kenneth († 599; feest 11 oktober) en Sint Comgall († ca 601; feest 11 mei).

De jongen werd er toegevoegd aan de leerlingen van het beroemde door Comgall gestichte klooster Bangor. Na de voltooiing van zijn opleiding keerde Blane terug naar zijn oom Cathan op het eiland Bute.

Volgens een overlevering zou hij van daaruit een pelgrimsreis naar Rome ondernomen hebben. Nat terugkeer zou hij dan naar het oosten getrokken zijn en het evangelie gepreekt hebben onder de Picten.

Minstens twee wonderen staan er op zijn naam. Zo zou hij eens een vuur hebben gemaakt met zijn vingertoppen. Bij een andere gelegenheid zou hij een gestorven, blinde jongen tot het leven hebben teruggebracht en hem ziende en wel aan zijn ouders hebben teruggegeven.

Hoewel dergelijke genezingen - net als bij Jezus in het evangelie - ook echt hebben kunnen plaatsgevonden, willen ze toch vooral de aandacht vestigen op de geloofskant ervan: waarschijnlijk wordt er mee gezegd dat de jongen gedoopt werd en oog kreeg voor Christus in zijn leven.

Op de oevers van Allan Water, ten noorden van Stirling, stichtte hij een nieuwe vestiging die bekend zou worden als de naar hem genoemde Dunblane Kathedraal ('kathedraal op de heuvel van Blane'). Later volgde hij dus zijn oom Cathan op als abt van Kingarth. Daar was de St. Blaan's kerk naar hem genoemd.

Verering & Cultuur

In een oud handschrift trof men een opmerking aan: 'Van Blaan de Vriendelijke van Mingarth is Dunblane het belangrijkste klooster; hij is van Kingarth.' Volgens zeggen wordt zijn klokje er nog altijd bewaard.

In Ierland is zijn gedachtenis behalve in Dunblane ook terug te vinden in namen als Kilblane en Kilblain (= 'cel - of kerk - van Blane'). In Cumberland is er een hele reeks kerken aan hem toegewijd. Ook in Bretagne leeft zijn naam voort in een aardrijkskundige aanduiding in het gehucht Maroué, even ten zuiden van Lamballe, Côtes-du-Nord.


Bronnen
[D'A.1985p:79;DSB.1979p:49;Frm.1996;Rge.1942p:48;Rge.1989p:96;Spt.1983; Tou.1995; Dries van den Akker s.j./2004.10.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen