× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1572  Justus van Schoonhoven

Info afb.

Justus (ook Jodocus, Joost of Judocus) van Schoonhoven o.cart., Brielle, Nederland; martelaar; Ü 1572.

Feest Ü 31 juli & 1 augustus.

Broeder Joost was oorspronkelijk afkomstig uit Gouda. Hij was monnik in het kartuizer klooster aan de Buitenwatersloot even buiten Delft richting Den Hoorn. Het schijnt dat hij er koster was en handschriften verfraaide met randversieringen en illustraties. Toen de geruchten steeds sterker werden dat de geuzentroepen van de gevreesde papenhater Lumey Delft naderden, besloten de burgers van Delft de kloosters buiten stad af te breken. Zo wilden ze voorkomen dat de geuzen er hun verblijf zouden nemen. Van zijn overste kreeg broeder Joost toestemming om te proberen naar een kartuizer klooster in de zuidelijke Nederlanden te ontkomen. Dan zou hij daar zijn stille leven voor God kunnen voortzetten. Om onderweg geen last te krijgen vermomde hij zich in burgerkleren. Op de Rotterdamse weg langs de Schie nodigde een voerman hem uit om op zijn wagen mee te rijden.

Even voorbij Overschie klimt er een tuindersknecht achterop. Hij herkent de broeder onmiddellijk en begint te schelden en te tieren, en probeert zoveel mogelijk de aandacht van mensen langs de weg te trekken. Met een aantal toegesnelde kornuiten trekt hij broeder Joost van de kar af. Toevallig lag er in de Schie een schuit klaar die op het punt stond af te varen naar Den Briel, het hoofdkwartier van de Graaf van Lumey.

Daar tonen de geuzen zich vol medelijden: wat erg dat zo'n schone, welgevormde jongeman straks misschien verminkt raakt. Want als hij zijn paapse neigingen niet opzij zet, ziet het er slecht voor hem uit. Hij heeft zeker wel gehoord wat er met zijn soortgenoten uit Gorkum is gebeurd, zo'n drie weken geleden? Ze schotelen hem vlees voor, wel wetende dat een kartuizer monnik voor God en de mensen belooft - als teken van soberheid en bijzondere toewijding aan God - nooit van zijn leven vlees te eten. Broeder Joost weigert ervan te eten. Dan halen ze een paar geroofde gouden en zilveren miskelken tevoorschijn en willen dat hij een toost op hen uitbrengt en het met hen samen op een zuipen zet. Over deze schaamteloosheid is hij zo verontwaardigd, dat hij hun ongezouten de waarheid zegt: "Hebben jullie niet in de bijbel gelezen dat koning Balthasar van Babylon hetzelfde deed met de drinkbekers uit de tempel van Jeruzalem? En dat er toen een hand verscheen die hun doodvonnis op de wanden van het paleis neerschreef? Dat zou toch voor jullie voldoende moeten zijn om zulke goddeloze rotstreken uit je kop te laten!"

Dat namen de soldaten van Lumey niet. Ze knevelden hem en de dag erna brachten ze hem naar de galg. Daar viel Broeder Joost voor het laatst op zijn knieŽn, vouwde zijn handen en boog zijn gezicht naar de grond, zoals de kartuizers altijd doen wanneer ze bidden tot God. Nu legden ze hem de strop om de hals en hingen hem op. Het was 31 juli 1572. Volgens zeggen was broeder Joost op dat moment pas 37 jaar oud.

Het schijnt dat zijn dode lichaam aan de galg zulk een lichtglans afgaf dat de soldaten eromheen er zenuwachtig van werden. Ze haalden hem gauw naar beneden en begroeven hem ergens in de buurt.

Hij wordt afgebeeld in kartuizer kledij met kelk, zinnebeeld van de kerkelijke kostbaarheden die hij in veiligheid wilde brengen.

In de volksmond stond hij bekend als 'Salighe Joost'. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat zijn zaak wel in Rome aanhangig is gemaakt. Maar tot een officiŽle zaligverklaring is het voorzover bekend nooit gekomen.

Hij kreeg een straatje in het Westerkwartier van Delft.


Bronnen
[106;200/2;Van Peer; Dries van den Akker s.j./2007.07.04]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen