× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1030  Olaf II Haraldson van Noorwegen

Info afb.

Olaf II Haraldsson van Noorwegen (ook van Nidaros), Stiklestad bij Trondheim, Noorwegen; koning & martelaar; † 1030.

Feest 10 (Knud IV van Denemarken & Erik IX Jedvarson van Zweden) & 29juli.

Geboren in 995, was Olaf van 1015 - 1030 koning van zijn land.

Aanvankelijk nam hij deel aan de beruchte vikingentochten, naar men zegt om de Zweedse moordenaars van zijn vader te wreken. Op een van die tochten kwam hij in Engeland in aanraking met het christendom en bekeerde zich. In 1010 liet hij zich dopen in de Franse stad Rouen.

Terug in Noorwegen werd hij in 1015 koning: de eerste christenkoning van het land. Hij maakte een eind aan de vikingentochten en wist te bewerkstelligen, dat Noorwegen één groot koninkrijk werd, door alle kleine stamhoofden aan zich te onderwerpen. Hij dwong ze het christendom aan te nemen. Wie zich verzette tegen de doop, werd streng gestraft. Tegen uitingen van heidendom trad hij uiterst krachtig op. Een van zijn adviseurs was zijn hofkapelaan Theodgar († ca 1050; feest 30 oktober). Daarnaast riep hij de hulp in van vele missionarissen om zijn idealen te verwezenlijken. Onder zijn regering verrezen er talrijke kerkjes verspreid over het land.

Door deze strenge aanpak maakte hij zich ook vijanden. Met als gevolg, dat hij in 1028 onder druk van de adel die trouw wilde blijven aan de oude heidense gebruiken naar Rusland moest vluchten. Zijn tegemnstanders werden gesteund door koning Knud de Grote van buurland Denemarken, Bij een poging zijn land weer op de heidenen te veroveren sneuvelde hij in de slag bij Stiklestad in de buurt van Trondheim.

Verering & Cultuur

Hij ligt begraven in de Nidaroskathedraal te Trondheim, die door bisschop Sint Augustinus († 1188; feest 26 januari) werd gebouwd. Zijn graf groeide uit tot een bedevaartplaats. Vanwege zijn pogingen om Noorwegen tot het christendom te brengen wordt hij als martelaar vereerd; hij kreeg de eretitel 'Apostel van Noorwegen'; daarnaast wordt hij vereerd als de grote voorvechter van de Noorse eenheid en onafhankelijkheid.

Ook zijn moeder Astrid wordt als heilige vereerd († 11e eeuw; feest 27 november).

In Engeland is hij patroon van de plaatsen Chester (Cheshire), Londen, Norwich (Norf.), York (N.-Yorkshire).

Hij heeft parochiekerken in Exeter en York. Ook op de Orkney- en de Shetland-Eilanden staan er kerkjes aan hem toegewijd.

[115p:430-435]

In Frankrijk is patroon van St-Aulave, Charente.

In Ierland van Dublin en Waterford (Waterford).

[115p:430.435]

In Nederland heeft Amsterdam een St-Olafskapel.

Hij is patroon van Noorwegen en van de Noorse stad Trondheim.

Hij is patroon van Zweden.

Hij is ook patroon van de zeevaarders.

Hij wordt afgebeeld met scepter en rijksappel; strijdbijl en hellebaard (gewelddadige dood); ciborie (poging om in Noorwegen het christendom in te voeren); monster of draak (het bestreden heidense geloof); mand met brood (zijn liefdadigheid).


Bronnen
[111; 111a; 113; 119p:206; 122; 500; Dries van den Akker s.j./2000.05.16]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen