× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 7e eeuw  Beatus van Trier met Banto

Beatus van Trier, Duitsland; priester en kluizenaar met zijn broer Banto (ook Banthus of Bantus); † 7e eeuw (ca 650?).

Feest 28 & 31 juli & 19 augustus.

Volgens de legende twee priesterbroers, afkomstig uit Trier, die zich in de eenzaamheid hadden teruggetrokken om een kluizenaarsbestaan te leiden. Sint Bantus' naam wordt genoemd in het testament van diaken Adalgisel-Grimo van Verdun uit 634, waarin deze bepaalt dat de priester een jaarlijkse toelage in natura moet krijgen. Van Bantus wordt verder opgemerkt dat hij in dienst stond van de armen, overigens zonder in details te treden. Op grond van het jaar 634 vinden wij de aanduiding 'zevende eeuw' iets te ruim, en schatten wij hun beider sterfdatum eerder rond 650 dan 700.

Verering & Cultuur
Op Beatus' graf ontstond de benedictijner abdij St-Marien in Trier.
Zijn relieken werden later overgebracht naar het kartuizerklooster bij Koblenz.

Toen in 1583 overeenkomstig de richtlijnen van het Concilie van Trente (1560/70) een priesterseminarie werd opgericht, koos men Sint Banto als patroon. Zijn relieken rusten in de St-Bantuskapel bij de dom in Trier.


Bronnen
[Bri.1953; HiH.1980p:53.55; Lin.1999; Süt.1941p:69»Beatus; Tor.1998p:206; Dries van den Akker s.j./2008.04.04]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen