HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 433  Johannes Cassianus

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Openingsbladzijde van een middeleeuwse uitgave van Cassianus' instructie over het gemeenschapsleven van monniken.
Voorgrond rechts: abt geeft instructie aan medemonniken;
links: vrome onderlinge onderhouding;
rechtsboven: met ezel onderweg.
Links boven: vrome raad aan een pelgrim (met stok);
daarboven: Jeruzalem (met gekruisigde Christus!)
Rechts boven: het hemelse Jeruzalem
Wellicht ook een verwijzing naar Jezus' citaat: 'Een stad op een berg kan niet verborgen blijven' (Matteus 05,14),
diepere betekenis van het monniksleven dat voor de wereld goeddeels verborgen blijft!?
15e eeuw, boekverluchting.
Frankrijk, Parijs, Bibliothèque National.