× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Tremeur van Bretagne

Info afb.

Tremeur (ook Trec'hmor, Trechmor, Trechmorus, Trémeur, Tremor, Tremorius, Tremorus, Trever, Treveul, Treveur, Trimen, Tromeur) van Bretagne (ook van Carhaix of van Rhuys), prins & martelaar, Carhaix, Bretagne, Frankrijk; † 6e eeuw.

Feest 21 juli & 7 & 8 (met Sint Trifine) november.

Er is een kleurrijke legende over de geboorte van Tremeur. Deze wordt verteld in het leven van Sint Gildas († 570; feest 29 januari).

Legende

Gildas raakte betrokken bij de conflicten van zijn heer Guerech de Eerste. Deze had een dochter, Trifine, die ten huwelijk werd gevraagd door Conomor, de hertog van het naburige Cornouaille. Maar deze Conomor was een bruut en rokkenjager. Hij had al een behoorlijk aantal vrouwen gehad die de één na de ander op ellendige wijze aan hun eind waren gekomen. Dit gebeurde steeds, wanneer zo'n vrouw te kennen had gegeven dat ze een kind verwachtte... Vandaar dat Trifine weigerde met de houwdegen te huwen. Ze werd in die houding gesteund door haar vader: "Laat hij maar een bijzit nemen, als hij zo graag zijn pleziertjes wil en niet zijn verantwoording wenst te nemen." Hierop kwam Conomor bij Gildas aankloppen met de vraag of deze voor hem eens goed woordje wilde doen. Gildas liet hem zweren dat hij zijn leven zou beteren: "Tenslotte moet ik voor je in kunnen staan bij mijn heer, die mij zoveel weldaden heeft bewezen." Conomor zwoer alles wat Gildas maar vroeg. Het zo begeerde huwelijk kwam inderdaad tot stand. En alles verliep in peis en vree tot het moment dat Trifine aan haar man te kennen gaf dat ze in verwachting was. Hij overmeesterde haar en sloeg met één klap van zijn gigantische zwaard haar het hoofd af, "zo precies dat het lichaam daar tot aan de schouders geheel ongeschonden overeind stond, alleen het hoofd zat er niet meer op." Gildas was woedend en ging verhaal halen. Maar Conomor vreesde zijn heilige toorn en liet al de bruggen ophalen. Toen de heilige monnik zag dat hij er langs de voorkant niet inkon, trok hij, onafgebroken biddend tot God, om het kasteel heen. Toen wierp hij een handvol stof tegen de muren van het kasteel, dat daarop volkomen instortte. Hierbij raakte Conomor ernstig gewond. Hij werd voor straf verbannen en Gildas bracht de ongelukkige Trifine weer tot het leven terug.

[Pap.1981p.115]

Het hoeft geen betoog dat Trifine haar toevlucht nam tot Sint Gildas in zijn klooster op het eiland Rhuys. Maar de abt verzekerde haar dat er praatjes van zouden komen en ried haar aan naar haar ouderlijk huis terug te gaan. Daar beviel zij van haar kind, dat zij naar haar weldoener noemde: Gildas. Maar om het kind van zijn grote voorbeeld te onderscheiden heeft men het de bijnaam 'Tremeur' (= 'grote overwinnaar') gegeven.

Voor zijn verdere vorming werd hij toevertrouwd aan de kloosterschool van Rhuys. Trifine trok zich terug in een vrouwenklooster; welk, is niet bekend. Van Tremeur wordt natuurlijk gezegd dat hij een voorbeeldige leerling en toekomstige monnik was. Maar toen hij op een dag een wandeling maakte in de buurt van het klooster, liep hij zijn vader tegen het lijf. Deze vergat zichzelf en sloeg zijn zoon met één houw het hoofd af.

Verering & Cultuur

Dat is de reden dat hij zowel als zijn moeder als martelaars worden vereerd. Zijn relieken werden lange tijd bewaard in de kerk van het naar hem genoemde plaatsje Trémeur (gem. Broons, Côtes-du-Nord). Later kwamen er in Parijs terecht. Maar ze gingen praktisch allemaal verloren tijdens de troebelen van de Franse Revolutie.

Hij is patroon van de parochies te Carhaix (Finistère) en Camlez (Côtes=du-Nord). Hij heeft kapelletjes in Bubry en Languidic (Morbihan), te Guilvinic (Finistère), te Plouegat-Moysan, Kerglas, Callac, Treglamus, Ste-Tréfine, Cavan, Langoat en St-Clet (Côtes=du-Nord).

Daarnaast is zijn naam terug te vinden in meerdere plaatsaanduidingen te Bretagne.

Op de 2e zondag van juli wordt er te Guilvinec (Finistère) ter ere van hem een boetprocessie ('pardon') gehouden.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen verwondingen en blessures.


Bronnen
[Bbé .1991; Gby.1991p:299/300; Kib.1990; LMN.1988; Lo1.1837p:298; Mü l.1860; Pap.1981p.115; Pzc.2002p:371; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2006.10.09]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen