× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 8e eeuw  Reinildis van Saintes

Info afb.

Reinildis (ook Rainildis of Rénelde) van Saintes (ook Ste-Rénelde) bij Halle, België; martelares; † 8e eeuw.

Feest 16 juli.

Ze zou geboren zijn te Kontich bij Antwerpen als dochter van hertog Widger en diens vrouw, de heilige Amalberga. Ook haar zus zou later heilig worden: Sint Goedele (of Gudula). De hele familie gaf het adellijke leven op om zich als kloosterling aan God toe te wijden.

Er is een legende die weet te vertellen dat zij wilde intreden in het benedictijner klooster. Maar daar dit een mannenklooster was, bleef de poort voor gesloten. Drie dagen en nachten zou zij buiten voor de poort zijn blijven staan wachten. Toen sprong de kloosterpoort vanzelf open. 's Morgens vroeg werd zij door de monniken tot hun ontzetting binnen het slot van het klooster aangetroffen. Daarop vertelde zij op welke wonderbare wijze zij was binnengekomen. Toen moesten de monniken wel geloven dat dit alles gebeurd was door tussenkomst van Gods genade. En zij wijdden haar in in de kloostertucht.

In een andere legende horen wij hoe Reinildis een pelgrimstocht maakte naar het Heilige Land. Na terugkomst leidde zij een leven van boetvaardigheid en naastenliefde als kluizenares te Saintes, niet ver van Brussel. Tezamen met de heiligen Gondulf en Grimoald zou zij door binnenvallende Hunnen (of Friezen?) zijn gedood.

Op Drievuldigheidszondag (een week na Pinksteren) was er ter ere van haar, Grimoald en Gondulf een ommegang te Saintes. Zij werd dan op een wagen door de straten getrokken.

Zij wordt aangeroepen bij etterende of openbarstende wonden.


Bronnen
[000» 102» Renelde; 237; MelGro.436(vig); Bedev.; 07.16; ]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen